Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11pq -- Unga 15-29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder, 2008-2020

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Befolkning, 1000 personer:
tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer:
tusen personer
Av sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer:
tusen personer
Icke-sysselsatta totalt, 1 000 personer:
tusen personer
Av icke-sysselsatta i beväringstjänstgöring, 1 000 personer:
tusen personer
Av icke-sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer:
tusen personer
Av icke-sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning, i kursutbildning eller i beväringstjänstgöring, 1 000 personer:
tusen personer
Icke-sysselsatta som inte är i utbildning eller i beväringstjänstgöring, andel av åldersgruppen, %:
%
2022-01-25
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11pq_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer , Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000