Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11pr -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, 1989-2020

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer:
tusen personer
Företagare, 1000 personer:
tusen personer
Företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer:
tusen personer
Företagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer:
tusen personer
Arbetsgivarföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer:
tusen personer
Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer:
tusen personer
2022-01-25
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
020_11pr_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sysselsatta, 1000 personer , Löntagare, 1000 personer , Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000