Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11pv -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2000-2020

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
2022-01-25
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11pv_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå , 5 Lägsta högre nivå ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Fr.o.m. år 2018 är uppgifterna om utbildning examensregistrets uppgifter från året före undersökningsåret. Utbildningsuppgifterna för tidigare år är examensregistrets uppgifter från undersökningsåret.
Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 har införts i uppgifterna för år 2016.
Klass 3 i den tidigare utbildningsklassificeringen 2011, utbildning på mellannivå, har delats in i två klasser: utbildning på andra stadiet (klass 3) och specialyrkesexamina (klass 4).
I tabellen har båda klasserna (3,4) sammanslagits till utbildning på andra stadie