Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11qj -- Sysselsatta och löntagare i åldern15-74 år efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 2005-2020

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
2022-01-25
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11qj_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39) ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000