Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11qm -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare efter kön och ålder, 1990-2020

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
2022-01-25
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11qm_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 31

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 15 - 74 , 15 - 64 , 15 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas Definitionen om deltidsarbete baserar sig på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid