Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11qn -- Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön, 2005-2020

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Löntagare totalt, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer:
tusen personer
Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
2022-01-25
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11qn_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 16

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000