Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139q -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder, 2009-2020

Välj variabler

Ja
2021-11-02
Befolkning, 1000 personer:
tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
Relativt sysselsättningstal, %:
%
Relativt arbetskraftstal, %:
%
2022-06-07
2021-11-02
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
001_139q_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Uppgifterna i tabellen baserar sig på intervjuuppgifter från arbetskraftsundersökningens hushållsdel. Hushållsintervjun görs under undersökningens femte intervjuomgång. Uppgifterna gäller åldersgruppen 20-59 år, eftersom över 99 procent av föräldrarna till barn under 18 år hör till denna åldersgrupp.
Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller tidsserier enligt den estimeringsmetod som var i bruk fram till utgången av 2020.