Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129b -- Befolkningsprognos 2019: Förväntade livslängden efter ålder och kön, 2020-2070

Välj variabler

Ja
2019-09-30
Förväntade livslängden, år (prognos 2019):
år
2021-09-30
2019-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
009_129b_2070
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020 , 2025 , 2030 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 100

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Uppgifter

Förväntade livslängden, år (prognos 2019)

Det antal år en person skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.