Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

024 -- Folktäthet efter område 1.1.2010

Välj variabler

Nej
2010-03-19
persons, km²
2011-03-18
2010-03-11
Statistikcentralen
vaerak_024_200900
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 494

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2010
Se tabellen Områdesregleringar 1.1.2010

Område

.

Befolkningsuppgift

Folktäthet

Invånare / km²