Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

024 -- Folktäthet efter område 1.1.2017

Välj variabler

Nej
2017-03-29
Personer, km²
2007-03-20
Statistikcentralen
vaerak_024_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 1 Totalt 1

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 538

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning

Uppgifter

Folkmängd 1.1.2017

'= 31.12.2016

Folktäthet / km²

Invånare / km²