Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Livförsäkringsbolagens resultaträkningar

Välj variabler

Statistikcentralen
Försäkringsverksamhet statistik
Telefon: + 358 29 551 1000
Nej
2017-11-17
tusen euro
2017-11-17
Statistikcentralen
vato_003_2016
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Premieinkomst, egen andel , Försäkringspremieinkomst , Återförsäkrarnas andel, premierinkomst ,

Valda 0 Totalt 35

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
. (-) Inga observationer
.. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
Försäkringsverksamhet beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner