Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Månadslöner inom staten, löner efter näringsgren 2014

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2015-05-21
eur
2015-05-21
2015-05-21
Statistikscentralen
vkp_003_201400
PA50_tietovarasto/Månadslöner inom staten
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Näringsgrenindelning total , F Byggverksamhet , 42 Anläggningsarbeten ,

Valda 0 Totalt 92

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal totalt , Heltidsanställda , Deltidsanställda ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Löneuppgiften är för osäker för att publiceras för att den baserar sig på under 10 heltidsanställda lönetagare.
- Inga lönetagare i gruppen
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagarna en lön under den 1:a decilpunkten och 90 procent av löntagarna når en lön som ligger under den 9:e decilpunkten.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner