Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

004 -- Månadslöner inom staten; löner efter näringsgren 2017

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2018-05-03
eur
2018-05-03
2018-05-03
Statistikscentralen
vkp_004_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 2 Högre grundnivå , 3 Andra stadiet ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0011 Allmänbildande utbildning , 0110 De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram ,

Valda 0 Totalt 98

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal totalt , Heltidsanställda , Deltidsanställda ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Löneuppgiften är sekretessbelagd om den baserar sig på under 10 heltidsanställda med full lön, eller om den baserar sig på uppgifter från under tre ämbetsverk, eller om ett ämbetsverk omfattar över 90 procent av uppgifterna.
- Inga lönetagare i gruppen
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagarna en lön under den 1:a decilpunkten och 90 procent av löntagarna når en lön som ligger under den 9:e decilpunkten.
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner