Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Bruttonationalprodukt och -nationalinkomst1975-2018

Välj variabler

Nej
2019-03-15
milj. eur
2019-06-20
2019-03-15
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
vtp_001_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P1R Produktion till baspris , P2K Insatsförbrukning , B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris ,

Valda 0 Totalt 59

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser , I 2010 års priser , I 2018 års priser ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Revideringar i denna statistik
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar

År

Ett statikår är det kalenderår som statistiken gäller.