Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Hushållens nyckeltal 1975-2018

Välj variabler

Nej
2019-03-15
milj. eur, procenter, index
2019-06-20
2019-03-15
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
vtp_002_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B6NT/CP Hushållens disponibla inkomst, i löpande priser , B6NT/VV00 Hushållens disponibla inkomst, i referensårets 2010 priser , B6NT/VI Hushållens disponibla inkomst, volymindex, 2010=100 ,

Valda 0 Totalt 28

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000