Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

008 -- Sysselsättning och arbetstimmarna 1975-2017

Välj variabler

Nej
2019-01-31
1000 personen, 1 000 000 timmar
2019-06-20
2019-01-31
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
vtp_008_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 Näringsgrenarna totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt ,

Valda 0 Totalt 141

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Hela ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Revideringar i denna statistik
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar
EXPLANATION OF SYMBOLS:
.. = Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy