Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

010 -- Privata konsumtionsutgifter 1975-2017

Välj variabler

Nej
2019-01-31
milj. eur, procenter
2019-09-20
2019-01-31
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
vtp_010_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: C01+C02 Livsmedel, drycker, tobak och droger , C011 Livsmedel , C0111 Bröd- och spannmålsprodukter ,

Valda 0 Totalt 66

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Detaljerade uppgifter om den privata konsumtionen uppdateras nästa gång 20.9.2019. Då görs en nivåjustering av tidsserien och en ny europeisk klassificering enligt användningsändamål (ECOICOP European Classification of Individual Consumption according to Purpose) som gäller individuell konsumtion tas i bruk.