Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

012 -- Sektor räkenskaper 1975-2018

Välj variabler

Nej
2019-03-15
milj. eur
2019-06-20
2019-03-15
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
vtp_012_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Hela ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P1R Produktion till baspris , P11R Marknadsproduktion , P12R Produktion för egen slutlig användning ,

Valda 0 Totalt 257

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000