Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

015 -- Tilläggsuppgifter 1975-2018

Välj variabler

Nej
2019-03-15
milj. eur, procenter, 1000 personen
2019-06-20
2019-03-15
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
vtp_015_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMHT/CP Bruttonationalprodukten, i löpande priser, euro , LVOK Skatteinkomster, OECD , LVOKP Skatteinkomster i förhållande till bruttonationalprodukten, % ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000