Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

017 -- Det fasta kapitalets bruttostock, nettostock, kapitalförslitning och minskning 1975-2017

Välj variabler

Nej
2019-01-31
milj. eur
2019-06-20
2019-01-31
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
vtp_017_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 Näringsgrenarna totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt ,

Valda 0 Totalt 134

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Hela ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOT Tillgångar totalt , N111 Bostäder , N111+N112 Byggnader och anläggningar ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000