Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

123u -- , 1975-2020*

Välj variabler

Ja
2021-12-17
Arbetets produktivitet (förädlingsvärde per arbetstimme), årlig förändring, %:
vuosimuutos, %
Arbetets produktivitet (bruttoproduktion per arbetstimme), årlig förändring, %:
vuosimuutos, %
Arbetets produktivitet (förädlingsvärde per arbetstimme), index, 2010=100:
indeksi, 2010=100
Arbetets produktivitet (bruttoproduktion per arbetstimme), index, 2010=100:
indeksi, 2010=100
2022-02-28
2019-06-05
Nationalräkenskaper, årsvis, Statistikcentralen
008_123u_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Primärproduktion , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) ,

Valda 0 Totalt 136

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 46

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2019

* preliminär uppgift

2020*

* preliminär uppgift