Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Historiska tidsserier: Struktur av privatkonsumtionutgifter, exporter och importer 1860-1970

Välj variabler

Nej
2013-10-16
%
2013-10-16
Statistikcentralen och Hjerppe, Riitta (1988) Suomen talous 1860-1985: Kasvu ja rakennemuutos
vtp_901_197000
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Privat konsumption utgifter, struktur , Andel av livsmedel , % , Andel av drycker, % ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1860 , 1865 , 1869 ,

Valda 0 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

De historiska serierna i nationalräkenskaperna innehåller tidsserier över ekonomin i Finland fr.o.m. år 1860.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner