Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

902 -- Hushållens skuldsättning 1980-2008

Välj variabler

Nej
2009-10-14
milj. eur
2010-01-29
2009-10-13
Statistikcentralen
vtp_902_200800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kreditbestånd totalt , Bostadslån , Konsumtionskrediter och studielån ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 0 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000