Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsklassificeringen (examenkoder) år 2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2018-06-28
euro/månad
2018-06-28
Statistikcentralen:Månadslöner inom den privata sektorn
yskp_003_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S Totalt , 3011 Studentexamen , 3099 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå ,

Valda 0 Totalt 454

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observationer
Statistikens beskrivelse
Begrepp och defitioner

Utbildning

Examenskod

Kön

Kön

Data

Data

Data

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil ( i september/oktober)

9. decil / 1. decil

Säännöllisen työajan kuukausiansion 9.desiilin ja 1. desiilin välinen suhde (viiteajankohta syys-lokakuu).