Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

004 -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsnivå, åldersgrupp och kön år 2014

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2015-08-21
euro/månad
2015-08-20
Statistikcentralen:Månadslöner inom den privata sektorn
yskp_004_201400
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Högre grundnivå , Mellannivå , Lägsta högre nivå ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: - 19 , 20 - 24 , 25 - 29 ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observationer
Statistikens beskrivelse
Begrepp och defitioner

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå

Kön

Kön

Åldersgrupp

Åldersgrupp

Data

Data

Data

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

9.desiili / 1.desiili

Säännöllisen työajan kuukausiansion 9.desiili / 1.desiili