Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

114r -- Antalet månadsavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen (AML 2010), 2019

Välj variabler

Ja
2020-06-24
Antal:
antal
Medellön för ordinarie arbetstid:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 1.desil:
eur
Lön för ordinarie arbetstid median:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 9.desil:
eur
9.decil / 1. decil:
relationstal
2020-06-24
2019-06-20
Månadslöner inom den privata sektorn, Statistikcentralen
001_114r_2019
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer ,

Valda 0 Totalt 566

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Lönerna i september/oktober.
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observatione

Kön

Kön

Uppgifter

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil ( i september/oktober)