Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2009

Välj variabler

Nej
2011-09-27
Euroa/tunti
2011-09-27
2011-09-27
Tilastokeskus
ystp_002_200900
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , 0 Yleissivistävä koulutus , 30 Keskiaste ,

Valda 0 Totalt 234

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Taulukko korjattu 27.9.2011. Tietoa virheestä
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi.
- Ei yhtään havaintoa.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät