Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2012

Välj variabler

Nej
2013-08-30
euro
2013-08-30
Tilastokeskus
ystp_002_201200
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Tuntipalkkaiset yhteensä , 0 Yleissivistävä koulutus , 30 Keskiaste ,

Valda 0 Totalt 259

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Lukumäärä , Säännöllisen työajan keskiansio , Säännöllisen ansion 1.desiili ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi.
- Ei yhtään havaintoa.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät