Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter utbildningsklassificeringen år 2015

Välj variabler

Nej
2016-08-16
euro/timme
2016-08-16
Statistikcentralen:Timlöner inom den privata sektorn
ystp_002_201500
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 Allmänbildande utbildning , 30 Mellannivå ,

Valda 0 Totalt 321

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal , Medellön för ordinarie arbetstid , Lön för ordinarie arbetstid 1.desil ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observationer
Statistikens beskrivelse
Begrepp och defitioner

Utbildning

Examenskod

Kön

Kön

Data

Data

Data

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil

Medeltal för totallön

Medeltal för totallön

Totallön 1. desil

Totallön 1. desil

Totallön median

Totallön median

Totallön 9. desil

Totallön 9. desil

Totallön 9. decil / 1. decil

Totallön 9. decil / 1. decil