Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter utbildningsklassificeringen år 2016

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2017-08-16
euro/timme
2017-08-16
Statistikcentralen:Timlöner inom den privata sektorn
ystp_002_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 Allmänbildande utbildning , 30 ,

Valda 0 Totalt 321

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal , Medellön för ordinarie arbetstid , Lön för ordinarie arbetstid 1.desil ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000