Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

117b -- Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen, 2017

Välj variabler

Ja
2018-08-16
Antal:
antal
Medellön för ordinarie arbetstid:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 1. decil:
eur
Lön för ordinarie arbetstid median:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 9. decil:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil:
suhdeluku
Medeltal för totallön:
eur
Totallön 1. decil:
eur
Totallön median:
eur
Totallön 9. decil:
eur
Totallön 9. decil / 1. decil:
suhdeluku
2019-08-16
2018-08-16
Timlöner inom den privata sektorn, Statistikcentralen
ystp_117b_2017
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal , Medellön för ordinarie arbetstid , Lön för ordinarie arbetstid 1. decil ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrken totalt , 2 Specialister , 21 Specialister inom naturvetenskap och teknik ,

Valda 0 Totalt 377

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Yrkesklassificeringen 2010

Yrkesklassificeringen 2010

Kön

Kön

Uppgifter

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid

Lön för ordinarie arbetstid 1. decil

Lön för ordinarie arbetstid 1. decil

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil

Medeltal för totallön

Medeltal för totallön

Totallön 1. decil

Totallön 1. decil

Totallön median

Totallön median

Totallön 9. decil

Totallön 9. decil

Totallön 9. decil / 1. decil

Totallön 9. decil / 1. decil