Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13qc -- Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen, 2021

Välj variabler

Ja
2022-08-17
Antal:
antal
Medellön för ordinarie arbetstid:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 1.desil:
eur
Lön för ordinarie arbetstid median:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 9.desil:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil:
relationstal
Medeltal för totallön:
eur
Totallön 1. desil:
eur
Totallön median:
eur
Totallön 9. desil:
eur
Totallön 9. decil / 1. decil:
relationstal
2023-08-18
2022-08-17
Statistikcentralen, Timlöner inom den privata sektorn
113_13qc_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal , Medellön för ordinarie arbetstid , Lön för ordinarie arbetstid 1.desil ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSSS Yrken totalt , 3 Experter , 31 Experter inom naturvetenskap och teknik ,

Valda 0 Totalt 232

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Statistikcentralen, Timlöner inom den privata sektorn

Kön

Kön

Yrkesklassificeringen 2010

Yrkesklassificeringen 2010

Uppgifter

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil

Lön för ordinarie arbetstid 9. decil / 1. decil

Medeltal för totallön

Medeltal för totallön

Totallön 1. desil

Totallön 1. desil

Totallön median

Totallön median

Totallön 9. desil

Totallön 9. desil

Totallön 9. decil / 1. decil

Totallön 9. decil / 1. decil