Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2010

Välj variabler

Nej
2011-09-27
?
2011-09-27
2011-09-27
Tilastokeskus
ystp_901_201000
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ammatit yhteensä , 2 Erityisasiantuntijat , 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat ,

Valda 0 Totalt 256

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi.
- Ei yhtään havaintoa.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät