Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Environmental Accounting: Key Figures 1975-2016

Välj variabler

Statistics Finland
Nej
2018-01-24
informed in the name of variable
2012-06-26
Statistics Finland
Kokodata
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: NATIONAL ACCOUNTS , Gross domestic product, € million, current prices , Gross domestic product, € million, reference year 2010 prices ,

Valda 0 Totalt 60

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000