Rakennusluokitus 2018 


Voit hakea luokkaa hakutoiminnallisuutta käyttäen tai tarkastelemalla alla olevaa luokituspuuta. Haku kohdistuu luokan nimeen, koodiin ja hakusanoihin. 


Hae esimerkiksi: Pienkerrostalo, 1010, vilja tai pankki  


Rakennusluokitusavain 


Luokitusavaimen avulla voit tarkastella mihin jokin Rakennusluokituksen 1994 kolminumerotason luokka kuuluu Rakennusluokituksessa 2018. 


Valitse ylälaidasta painike "Rakennusluokitusavain". Tällöin luokan haku ja valinta kohdistuu Rakennusluokituksen 1994 mukaisiin luokkiin (käyttöliittymässä vasemmalla) ja näet valintaasi vastaavan Rakennusluokituksen 2018 luokan tai luokat (käyttöliittymässä oikealla). 


Toimialaluokitusavain 


Rakennuksen käyttötarkoitus vastaa usein yhtä tai useampaa toimialaluokituksen luokan mukaista toimintaa. Toimialaluokitusavaimen avulla pyritään kuvaamaan niitä mahdollisia toimintoja (toimialaluokituksen luokkia), joita eri tyyppisissä rakennuksissa (rakennusluokituksen luokissa) harjoitetaan. 


Valitse ylälaidasta painike "Toimialaluokitusavain". Tällöin luokan haku ja valinta kohdistuu Toimialaluokituksen 2008 mukaisiin viisinumerotason luokkiin (käyttöliittymässä vasemmalla) ja näet valintaasi vastaavan Rakennusluokituksen 2018 luokan tai luokat (käyttöliittymässä oikealla).  


Huom. Rakennuslupaa haettaessa yksittäinen rakennus luokitellaan aina Rakennusluokituksen 2018 alimman nelinumerotason mukaisesti.

Palaute

Tilaa

tk-icons