Byggnadsklassificering 2018 


Du kan söka en klass genom att använda sökfunktionen eller genom att granska klassificeringsträdet nedan. Sökningen kan göras på klassens namn, kod och sökord. 


Sök till exempel på:  Låghus, 1010, säd eller bank  


Byggnadsklassificeringsnyckel 


Med hjälp av klassificeringsnyckeln kan du granska vart en tresiffernivå klass i Byggnadsklassificeringen 1994 hör i Byggnadsklassificeringen 2018.  


Välj knappen ”Byggnadsklassificeringsnyckel” uppe på sidan. Då ger sökningen och valet av klass klasserna enligt Byggnadsklassificeringen 1994 (i gränssnittet till vänster) och du ser den eller de klasser i Byggnadsklassificeringen 2018 som motsvarar ditt val (i gränssnittet till höger).  


Näringsgrensindelningsnyckel 


Byggnadens användningssätt motsvarar ofta en eller flera verksamheter enligt en klass i näringsgrensindelningen. Med hjälp av näringsgrensindelningsnyckeln försöker man beskriva eventuella verksamheter (klasser i näringsgrensindelningen) som man bedriver i olika typer av byggnader (i klasserna i byggnadsklassificeringen).  


Välj knappen ”Näringsgrensindelningsnyckel” uppe på sidan. Då ger sökningen och valet av klass femsiffernivå klasserna enligt Näringsgrensindelningen 2008 (till vänster i gränssnittet) och du ser den eller de klasser i Byggnadsklassificeringen 2018 som motsvarar ditt val (till höger i gränssnittet).   


Obs! Vid ansökan om bygglov klassificeras en enskild byggnad alltid enligt den lägsta fyrsiffernivån i Byggnadsklassificeringen 2018.

Synpunkt

Beställ

tk-icons