Alkuun

Kokeelliset tilastot

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 131w -- Tulorekisterin palkat ja palkkiotulot kuukausittain, 2019M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 63383772 Päivitetty: 20240208 13.00

  1. Kuukausi: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M12 (60)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Tulonsaajaryhmä: Yhteensä, Palkkatulonsaajat, Palkkiotulonsaajat, Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, Muut tulonsaajat (5)
  4. Ikäluokka: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., Tuntematon (17)
  5. Tuloluokka: Yhteensä, 1-499, 500-999, 1 000-1 499, ..., 10 000- (22)
  6. Tuloerä: 1. Palkat ja palkkiotulot, 1.1. Palkkatulot, 1.2. Palkkiotulot, 2. Kustannusten korvaukset, (4)
  7. Tiedot: Saajien lukumäärä, Keskiarvo, 1. desiili, 1. neljännes, ..., 9. desiili (7)