Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

115a -- Asuntokunnat, asuntoväestö ja lapsiasuntokunnat asumisväljyyden mukaan, 1990-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
8.5.2024
Asuntokuntia:
Lukumäärä
Asuntoväestön lukumäärä:
Lukumäärä
Ahtaasti asuvia asuntokuntia:
Lukumäärä
Ahtaasti asuvia henkilöitä:
Lukumäärä
8.5.2025
20.5.2020
Tilastokeskus, asunnot ja asuinolot
001_115a_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntokuntia , Asuntoväestön lukumäärä , Pinta-ala/asuntokunta, m2 ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 34

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 329

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Tilastossa käytetään 1.1.2024 aluejakoa koko aikasarjassa. Alueliitoskuntien tiedot on yhdistetty, poikkeuksena kuitenkin osakuntaliitokset. Mm. Längelmäen osa-alueliitos Oriveteen ja Jämsään on toteutettu aikasarjassa vuodesta 2006 alkaen. Vuosina 1985-2005 Längelmäen väestö on kokonaisuudessaan yhdistetty Jämsään. Tiedot eivät ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia myöskään Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnan osalta.
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin. Sipoon osakuntaliitos on huomioitu tässä taulukossa vuodesta 2008 alkaen. Muutoksen seurauksena myös seutukuntarajat muuttuivat eivätkä tiedot ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia aikasarjassa 1985-2007 Helsingin ja Sipoon sekä Helsingin ja Porvoon seutukuntarajan osalta. Vuonna 2018 voimaan tuli kaksi osakuntaliitosta: osa Oulusta siirrettiin Iin kuntaan ja Sipoosta yksi kiinteistö liitettiin Vantaaseen.

Tiedot

Lapsiasuntokuntien lukumäärä

Asuntokunnassa vähintään yksi alle 18-vuotias

Ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia

Ahtaasti asuttu lapsiasuntokunta, jossa vähintään yksi alaikäinen lapsi

Ahtaasti asuvia henkilöitä

Ahtaasti asuvat: Enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.

Ahtaasti asuvia alaikäisiä

Ahtaasti asuvien alaikäisten määrä asuntokunnassa