Alkuun

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse taulukko
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 1. Vaalikartta-aineisto kunnittain - Eduskuntavaalit 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 54603 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Äänestysaktiivisuuden muuutos, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, ..., Vaalipiiri (22)


 2. 101 -- 1. Ehdokkaiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 238831 Päivitetty: 5.4.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  2. Puolue: Yhteensä, KESK, PS, KOK, ..., Muut (21)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 18 vuotta, 19 vuotta, 20 vuotta, ..., Keski-ikä (68)


 3. 102 -- 2. Äänestystiedot eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 702763 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Äänioikeutetut, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (16)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 4. 1021 -- 2.1 Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27311 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, S Kaupunkimaiset kunnat, S Taajaan asutut kunnat, ..., 05R - Niistä Ruotsissa (95)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä, Osuus äänistä, (2)
  3. Äänestystiedot: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Ennakolta äänestäneet naiset (10)


 5. 1022 -- 2.2 Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa 2019 ja 2015

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 119846 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, S Kaupunkimaiset kunnat, S Taajaan asutut kunnat, ..., 05R - Niistä Ruotsissa (406)
  2. Lukumäärätiedot: Lukumäärä 2019, Osuus äänistä 2019, Lukumäärä 2015, Osuus äänistä 2015, (4)
  3. Äänestystiedot: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Ennakolta äänestäneet naiset (10)


 6. 1023 -- 2.3 Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12596 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  2. Hylkäysperuste: Hylätyt yhteensä, Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, Asiaton merkintä vaalikuoressa, Muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., Tyhjä äänestyslippu (8)


 7. 103 -- 3. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3446880 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Muut (21)
  3. Puolueiden kannatus: Ääniä yhteensä, Osuus äänistä %, Ennakkoääniä, Osuus ennakkoäänistä %, ..., Osuus vaalipäivän äänistä % (6)
  4. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 8. 104 -- 4. Puolueiden äänimäärä ja äänestysprosentti kunnittain eduskuntavaaleissa 2019 ja muutos edellisiin vaaleihin ver

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 130350 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., Vårdö (364)
  2. Lukumäärätiedot: Äänimäärä / Lukumäärä, Osuus %, Muutos edelliseen vaaliin verrattuna, (3)
  3. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Äänioikeutettuja Äänestys-% (22)


 9. 105 -- 5. Ehdokkaiden saamat äänimäärät suuruusjärjestyksessä sekä vertausluku eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 494348 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Halla-aho Jussi / PS / Helsingin vaalipiiri, Rantanen Mari / PS / Helsingin vaalipiiri, Packalén Tom / PS / Helsingin vaalipiiri, Raatikainen Mika / PS / Helsingin vaalipiiri, ..., Johansson Birgitta / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (2468)
  2. Äänestystiedot: Äänimäärä, Äänimäärä osuus %, Vertausluku, Valintatieto, (4)


 10. 106 -- 6. Valituksi tulleiden ikäjakauma sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26201 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Muut (10)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikäryhmä: Yhteensä, Ikäryhmä 18-24, Ikäryhmä 25-29, Ikäryhmä 30-34, ..., Keski-ikä (12)


 11. 110 -- Eduskuntavaalit 1983-2019, äänestystiedot

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 351252 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Alue: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, 01 Helsingin vaalipiiri, ..., 05U Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset (527)
  2. Vuosi: 2019, 2015, 2011, 2007, ..., 1983 (10)
  3. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Hylätyt äänet, (4)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 12. 120 -- Eduskuntavaalit 1983-2019, puolueiden kannatus

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4256924 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Alue: Koko maa, 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., 941 Vårdö (491)
  2. Vuosi: 2019, 2015, 2011, 2007, ..., 1983 (10)
  3. Puolue: Puolueiden äänet yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Muut (36)
  4. Puolueiden kannatus: Ehdokkaiden äänimäärä, Osuus äänistä %, (2)
  5. Sukupuoli: Kaikki ehdokkaat, Miesehdokkaat, Naisehdokkaat, (3)


 13. 13sm -- Äänioikeutetut ja ehdokkaat puolueen, ikäluokan, sukupuolen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 558279 Päivitetty: 20230322 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Puolue: Äänioikeutetut, Suomessa asuvat äänioikeutetut, Ehdokkaat, KESK, ..., Muut (39)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  6. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), (1)


 14. 13sq -- Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden keski-ikä puolueen, sukupuolen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 108768 Päivitetty: 20230322 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Puolue: Äänioikeutetut, Suomessa asuvat äänioikeutetut, Ehdokkaat, KESK, ..., Muut (39)
  4. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  5. Tiedot: Keski-ikä (keskiarvo), Lukumäärä (lkm.), (2)


 15. 13sr -- Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut puolueittain ikäluokan sekä sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30362 Päivitetty: 20230322 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut: Äänioikeutetut, Suomessa asuvat äänioikeutetut, Ehdokkaat yhteensä, Ehdokkaat SDP, ..., Valitut Muut (24)
  4. Taustamuuttujat: Kaikki ikäluokat, 18 - 29 -vuotiaat, 18 - 39 -vuotiaat, 40 - 60 -vuotiaat, Yli 60-vuotiaat (5)
  5. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), Osuus (%), Osuus sukupuolittain (%), (3)


 16. 13ss -- Äänioikeutettujen, ehdokkaiden ja valittujen puolue, keski-ikä, käytettävissä olevien tulojen mediaani, lapsien lukumäärän keskiarvo sekä lapsettomien osuus eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 64868 Päivitetty: 20230322 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut: Suomessa asuvat äänioikeutetut, Suomessa asuvat 18-64-vuotiaat äänioikeutetut, Ehdokkaat yhteensä, Ehdokkaat SDP, ..., Valitut yhteensä (14)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  5. Tiedot: Keski-ikä (keskiarvo), Käytettävissä olevien tulojen mediaani (Euro), Lapsien lukumäärä keskimäärin (lkm.), Lapsettomien osuus (%), (4)


 17. 13st -- Ehdokkaiden lukumäärä puolueittain sekä tieto istuvista kansanedustajista, kunnanvaltuutetuista, aluevaltuutetuista ja europarlamentaarikoista eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20469 Päivitetty: 20230322 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Muut (11)
  3. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  4. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, Kansanedustaja, Aluevaltuutettu, Kunnanvaltuutettu, Europarlamentaarikko (5)


 18. 13su -- Äänioikeutettujen, ehdokkaiden ja valittujen pääasiallinen toiminta, koulutus, työnantajasektori, ylin ja alin tulokymmenys, kieli ja syntyperä eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 79139 Päivitetty: 20230322 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut: Suomessa asuvat äänioikeutetut, Suomessa asuvat 18-64-vuotiaat äänioikeutetut, Ehdokkaat yhteensä, Ehdokkaat SDP, ..., Valitut yhteensä (14)
  4. Taustamuuttujat: Yhteensä, 1 Pääasiallinen toiminta yhteensä, 1.1 Työlliset, 1.2 Työttömät, ..., 6 Ulkomaalaistaustainen (26)
  5. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), Osuus sukupuolittain (%), Osuus (%), (3)


 19. 151 -- 9.1. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 52049 Päivitetty: 16.10.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  2. Vaalitiedot: Yhteensä, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, (3)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ennakkoäänestyspaikka: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, yhteensä, Kunnan-/kaupungintalo, Kirjasto kauppakeskuksessa, Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa, ..., Kirje (21)


 20. 152 -- 9.2. Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12979 Päivitetty: 16.10.2019

  1. Äänestyspaikka: Yhteensä, Edustustot, Laivat, Eurooppa, ..., Uusi-Seelanti (95)
  2. Äänestäneet: Yhteensä, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, yhteensä, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, yhteensä, (3)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 21. 153 -- 10. Eduskuntavaalit 2019, tulosanalyysi

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62679 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vuosi: 2019, (1)
  2. Alue: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Lapin vaalipiiri (13)
  3. Puolue: SDP, PS, KOK, KESK, ..., Muut puolueet, valitsijayhdistykset (9)
  4. Luokittelumuuttuja: Kokoomuksen kannatus suurta, Kokoomuksen kannatus keskisuurta, Kokoomuksen kannatus pientä, Sdp:n kannatus suurta, ..., Pieni työttömyys (42)
  5. Tiedot: Kannatus %, Kannatuksen muutos %, (2)


 22. 170 -- 7.1 Helsingin vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1113520 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Airikkala Risto / KESK / Helsingin vaalipiiri, Fana Vahideh / KESK / Helsingin vaalipiiri, Halonen August / KESK / Helsingin vaalipiiri, Havu Elina / KESK / Helsingin vaalipiiri, ..., Helminen Jyrki / Muut / Helsingin vaalipiiri (286)
  2. Äänestysalue: 01 Helsingin vaalipiiri, 091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, 091 002A Kruununhaka B, ..., 091 090B Ä-alue 090B (171)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 23. 171 -- 7.2 Uudenmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3898448 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Airaksinen Marja / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, Airaksinen Salla / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, Edry Tarja / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, Ferin Kirsi / KESK / Uudenmaan vaalipiiri, ..., Taskinen Teemu / Muut / Uudenmaan vaalipiiri (492)
  2. Äänestysalue: 02 Uudenmaan vaalipiiri, 018 Askola, 018 001 Keskinen, 018 002 Läntinen, ..., 927 010 Etelä-Vihti (349)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 24. 172 -- 7.3 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 720782 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Aalto Olli-Pekka / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Ala-Nissilä Olavi / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Ali Alas / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Hyytiä Tytti / KESK / Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Paakki Petri / Muut / Varsinais-Suomen vaalipiiri (191)
  2. Äänestysalue: 03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, 019 Aura, 019 001 Aura, 202 Kaarina, ..., 918 001 Ä-alue 001 (164)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 25. 173 -- 7.4 Satakunnan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 266818 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Haikkonen Aila / KESK / Satakunnan vaalipiiri, Hakala Vilho / KESK / Satakunnan vaalipiiri, Hassinen Kirsi / KESK / Satakunnan vaalipiiri, Huhtanen Tapio / KESK / Satakunnan vaalipiiri, ..., Markkula Maarit / Muut / Satakunnan vaalipiiri (117)
  2. Äänestysalue: 04 Satakunnan vaalipiiri, 050 Eura, 050 001 Eura, 050 002 Kauttua, ..., 886 006 Kullaa (96)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 26. 174 -- 7.5 Hämeen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 468280 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Haapamäki Launo / KESK / Hämeen vaalipiiri, Hakamäki Petri / KESK / Hämeen vaalipiiri, Häggman Johanna / KESK / Hämeen vaalipiiri, Kaunisto Timo / KESK / Hämeen vaalipiiri, ..., Koivula Leo / Muut / Hämeen vaalipiiri (155)
  2. Äänestysalue: 06 Hämeen vaalipiiri, 016 Asikkala, 016 001 Vääksy, 016 002 Länsi-Asikkala, ..., 981 001 Ä-alue 001 (132)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 27. 175 -- 7.6 Pirkanmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1140352 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Arvela Ari / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, Hakanen Pertti / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, Hanhilahti Vilhartti / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, Holma Hanna / KESK / Pirkanmaan vaalipiiri, ..., Suoste Maria Karoliina / Muut / Pirkanmaan vaalipiiri (251)
  2. Äänestysalue: 07 Pirkanmaan vaalipiiri, 020 Akaa, 020 001 Toijalan läntinen, 020 002 Toijalan itäinen, ..., 980 011 Kuru (201)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 28. 176 -- 7.7 Kaakkois-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 823008 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Hasu Jenny-Katariina / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Helminen Kristiina / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Hilden Matias / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Honkanen Hannah / KESK / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, ..., Valo Petri / Muut / Kaakkois-Suomen vaalipiiri (179)
  2. Äänestysalue: 08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri, 046 Enonkoski, 046 001 Enonkoski, 075 Hamina, ..., 935 003 Virojoki (200)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 29. 177 -- 7.8 Savo-Karjalan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 739591 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Hanhela Saara / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, Heikkinen Hannakaisa / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, Hoskonen Hannu / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, Huttunen Hanna / KESK / Savo-Karjalan vaalipiiri, ..., Karttunen Oona / Muut / Savo-Karjalan vaalipiiri (165)
  2. Äänestysalue: 09 Savo-Karjalan vaalipiiri, 140 Iisalmi, 140 001 Eteläinen, 140 002 Hernejärvi, ..., 925 001 Vieremä (196)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 30. 178 -- 7.9 Vaasan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1096320 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Ala-Nisula Rami / KESK / Vaasan vaalipiiri, Hautala Lasse / KESK / Vaasan vaalipiiri, Joensuu Antti / KESK / Vaasan vaalipiiri, Kivisaari Pasi / KESK / Vaasan vaalipiiri, ..., Välimäki Voitto / Muut / Vaasan vaalipiiri (168)
  2. Äänestysalue: 10 Vaasan vaalipiiri, 005 Alajärvi, 005 001 Itäinen, 005 002 Läntinen, ..., 989 001 Ähtäri (281)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 31. 179 -- 7.10 Keski-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 390352 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Honkonen Petri / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, Hovila Sari / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, Jalkanen Olli-Pekka / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, Kalmari Anne / KESK / Keski-Suomen vaalipiiri, ..., Hirvimäki Petri / Muut / Keski-Suomen vaalipiiri (153)
  2. Äänestysalue: 11 Keski-Suomen vaalipiiri, 077 Hankasalmi, 077 001 Asema, 077 002 Kirkonkylä, ..., 992 006 Sumiainen (108)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 32. 180 -- 7.11 Oulun vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 918372 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Aittakumpu Pekka / KESK / Oulun vaalipiiri, Jarva Marisanna / KESK / Oulun vaalipiiri, Kettunen Tuomas / KESK / Oulun vaalipiiri, Kinnunen Mikko / KESK / Oulun vaalipiiri, ..., Kuotesaho Markus / Muut / Oulun vaalipiiri (184)
  2. Äänestysalue: 12 Oulun vaalipiiri, 009 Alavieska, 009 001 Kirkonkylä, 069 Haapajärvi, ..., 977 002 Pohjoinen (221)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 33. 181 -- 7.12 Lapin vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 311934 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Ikäheimo Petteri / KESK / Lapin vaalipiiri, Joona Tanja / KESK / Lapin vaalipiiri, Keskitalo Pigga / KESK / Lapin vaalipiiri, Kulmuni Katri / KESK / Lapin vaalipiiri, ..., Trög Heli / Muut / Lapin vaalipiiri (122)
  2. Äänestysalue: 13 Lapin vaalipiiri, 047 Enontekiö, 047 001 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu, 047 002 Kaaresuvanto, ..., 976 003 Raanujärvi (109)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 34. 182 -- 7.13 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13397 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Ehdokas: Johansson Birgitta / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Toivonen Stephan / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Löfström Mats / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Ehn Johan / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Eckerman Jessica 'Jessy' / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (5)
  2. Äänestysalue: 05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, 035 Brändö, 035 001 Brändö, 043 Eckerö, ..., 941 001 Vårdö (39)
  3. Äänestystiedot: Äänimäärä yhteensä, Osuus äänistä, Ennakkoäänet, Valintatieto, Vertausluku (5)


 35. 185 -- 8.1 Vaaliliitot ja niiden äänimäärät vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 43634 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaaliliitto/Puolue/Vaalipiiri: VAALIPIIRI / Yhteensä / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / Yhteensä / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / KP / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / SKE / Helsingin vaalipiiri, ..., Muut / Lapin vaalipiiri (248)
  2. Lukumäärä: Äänimäärä, Osuus vaaliliiton äänistä, Osuus vaalipiirin äänistä, (3)


 36. 186 -- 8.2 Pienin äänimäärä ja vertausluku, jolla ehdokas on tullut valituksi puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7866 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, Helsingin vaalipiiri, Uudenmaan vaalipiiri, Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  2. Pienimmät luvut: Äänimäärä, Vertausluku, (2)
  3. Puolue: Yhteensä, SDP, PS, KOK, ..., Muut (10)


 37. 2. Vaalikartta-aineisto vaalipiireittäin - Eduskuntavaalit 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13332 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP13 Lapin vaalipiiri (14)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Äänestysaktiivisuuden muuutos, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, ..., Muut-muutos edellisestä vaalista %-yksikköä (21)


 38. 3.1 Helsingin vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7068 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Helsinki, (1)
  2. Ehdokas: Halla-aho Jussi / PS, Haavisto Pekka / VIHR, Zyskowicz Ben / KOK, Ohisalo Maria / VIHR, ..., Packalén Tom / PS (22)


 39. 3.10 Vaasan vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10794 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Halsua, ..., Ähtäri (40)
  2. Ehdokas: Henriksson Anna-Maja / RKP, Peltokangas Mauri / PS, Urpilainen Jutta / SDP, Strand Joakim / RKP, ..., Sankelo Janne / KOK (16)


 40. 3.11 Keski-Suomen vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7878 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, ..., Äänekoski (23)
  2. Ehdokas: Mäkinen Riitta / SDP, Kalmari Anne / KESK, Hakkarainen Teuvo / PS, Wallinheimo Sinuhe / KOK, ..., Kotiaho Jouni / PS (10)


 41. 3.12 Oulun vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11198 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, ..., Ylivieska (38)
  2. Ehdokas: Sipilä Juha / KESK, Sarkkinen Hanna / VAS, Tuppurainen Tytti / SDP, Tynkkynen Sebastian / PS, ..., Piirainen Raimo / SDP (18)


 42. 3.13 Lapin vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6965 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Enontekiö, Inari, Kemi, Keminmaa, ..., Ylitornio (21)
  2. Ehdokas: Kulmuni Katri / KESK, Ojala-Niemelä Johanna / SDP, Kärnä Mikko / KESK, Juuso Kaisa / PS, ..., Lohi Markus / KESK (7)


 43. 3.2 Uudenmaan vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13034 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Askola, Espoo, Hanko, Vantaa, ..., Vihti (25)
  2. Ehdokas: Lepomäki Elina / KOK, Lindtman Antti / SDP, Mykkänen Kai / KOK, Harkimo Harry / Muut, ..., Lohikoski Pia / VAS (36)


 44. 3.3 Varsinais-Suomen vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9586 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Aura, Kaarina, Koski Tl, Kustavi, ..., Vehmaa (27)
  2. Ehdokas: Andersson Li / VAS, Tavio Ville / PS, Orpo Petteri / KOK, Junnila Vilhelm / PS, ..., Yrttiaho Johannes / VAS (17)


 45. 3.4 Satakunnan vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6875 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, ..., Ulvila (17)
  2. Ehdokas: Huhtasaari Laura / PS, Salonen Kristiina / SDP, Kiuru Krista / SDP, Kalli Eeva / KESK, ..., Viljanen Heidi / SDP (8)


 46. 3.5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5631 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, ..., Vårdö (16)
  2. Ehdokas: Löfström Mats / Muut, (1)


 47. 3.6 Hämeen vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8147 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Asikkala, Forssa, Hartola, Hattula, ..., Ypäjä (20)
  2. Ehdokas: Skinnari Ville / SDP, Ranne Lulu / PS, Grahn-Laasonen Sanni / KOK, Lehto Rami / PS, ..., Soinikoski Mirka / VIHR (14)


 48. 3.7 Pirkanmaan vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9301 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, ..., Ylöjärvi (22)
  2. Ehdokas: Marin Sanna / SDP, Savio Sami / PS, Nurminen Ilmari / SDP, Ikonen Anna-Kaisa / KOK, ..., Niemi Veijo / PS (19)


 49. 3.8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10066 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Enonkoski, Hamina, Heinävesi, Hirvensalmi, ..., Virolahti (30)
  2. Ehdokas: Häkkänen Antti / KOK, Eerola Juho / PS, Paatero Sirpa / SDP, Leppä Jari / KESK, ..., Holopainen Hanna / VIHR (17)


 50. 3.9 Savo-Karjalan vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9727 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Kunta: Iisalmi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, ..., Vieremä (31)
  2. Ehdokas: Essayah Sari / KD, Kilpi Marko / KOK, Heikkinen Hannakaisa / KESK, Mäkisalo-Ropponen Merja / SDP, ..., Eestilä Markku / KOK (15)


 51. 4.1. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, pääkaupunkiseutu

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 53383 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 091 001A Kruununhaka A, 091 002A Kruununhaka B, 091 003A Kaartinkaupunki, 091 004A Kamppi, ..., 235 003 3. Äänestysalue (303)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 52. 4.2. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Tampere

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17000 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 837 001 Tammerkoski, 837 002 Keskusta, 837 003 Kaakinmaa, 837 004 Santalahti, ..., 837 067 Terälahti (67)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 53. 4.3. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Oulu

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15308 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 564 001 Pokkinen, 564 002 Vanhatulli, 564 003 Vaara, 564 004 Intiö, ..., 564 055 Salonpää (55)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 54. 4.4. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Turku

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15639 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 853 001 Kerttulin vanhainkoti, 853 002 Kerttulin koulutalo, 853 003 Turun suomenkielinen työväenopisto, 853 004 Martin koulutalo, ..., 853 057 Turun Steiner-koulu/Musiikkiopisto (45)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 55. 4.5. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Jyväskylä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11607 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 179 001 Kirkkopuisto, 179 002 Harju, 179 003 Puistotori, 179 004 Taulumäki, ..., 179 030 Korpilahti (30)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 56. 4.6. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Lahti

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11578 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 398 001 Keski-Lahti, 398 002 Keskusta, 398 003 Kartano, 398 004 Paavola, ..., 398 031 Nastonharju (31)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 57. 4.7. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Kuopio

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14813 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 297 001 Väinölänniemen Tyvi, 297 002 Maljalahti, 297 004 Keskusta, 297 006 Valkeinen, ..., 297 100 Juankoski III (49)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 58. 4.8. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Pori

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12326 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 609 001 Keskikaupunki ja Itätulli, 609 002 Teljä ja Malminpää, 609 003 Läntinen Riihiketo ja Tiilimäki, 609 004 Isosanta ja Pormestarinluoto, ..., 609 031 Lavia (31)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 59. 4.9. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2019, Kouvola

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10610 Päivitetty: 24.4.2019

  1. Äänestysalue: 286 001 Kaupungintalo, 286 002 Urheilupuisto, 286 003 Eskolanmäki, 286 004 Vahtero, ..., 286 023 Jaala (23)
  2. Lukumäärätiedot: Äänestysprosentti, Eniten ääniä saanut puolue, KESK-kannatus, PS-kannatus, ..., Muut-kannatus (11)


 60. Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17422 Päivitetty: 16.4.2019

  1. Vuosi: 1908, 1909, 1910, 1911, ..., 2019 (37)
  2. Äänestystiedot: Äänioikeutetut, Äänestäneet, Äänestysprosentti, Hylätyt äänet, Hylkäysprosentti (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)