Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12i9 -- Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa, 1908-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26856 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 1908, 1909, 1910, 1911, ..., 2023 (38)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Äänioikeutetut, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (lkm.), Äänestäneet, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (lkm.), Äänestysprosentti, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (%), Hylätyt äänet (lkm.), Hylättyjen äänten osuus (%) (5)


 2. 13sm -- Äänioikeutetut ja ehdokkaat puolueen, ikäluokan, sukupuolen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 558279 Päivitetty: 20230427 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Puolue: Äänioikeutetut, Suomessa asuvat äänioikeutetut, Ehdokkaat, KOK, ..., Muut (39)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  6. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), (1)


 3. 13sq -- Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden keski-ikä puolueen, sukupuolen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 108766 Päivitetty: 20230427 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Puolue: Äänioikeutetut, Suomessa asuvat äänioikeutetut, Ehdokkaat, KOK, ..., Muut (39)
  4. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  5. Tiedot: Keski-ikä (keskiarvo), Lukumäärä (lkm.), (2)


 4. 13sr -- Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut puolueittain ikäluokan sekä sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29965 Päivitetty: 20230427 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut: Äänioikeutetut, Suomessa asuvat äänioikeutetut, Ehdokkaat yhteensä, Ehdokkaat SDP, ..., Valitut Muut (24)
  4. Taustamuuttujat: Kaikki ikäluokat, 18 - 29 -vuotiaat, 18 - 39 -vuotiaat, 40 - 60 -vuotiaat, Yli 60-vuotiaat (5)
  5. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), Osuus (%), Osuus sukupuolittain (%), (3)


 5. 13ss -- Äänioikeutettujen, ehdokkaiden puolueittain ja valittujen, keski-ikä, käytettävissä olevien tulojen mediaani, lapsien lukumäärän keskiarvo sekä lapsettomien osuus eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69124 Päivitetty: 20230427 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut: Suomessa asuvat äänioikeutetut, Suomessa asuvat 18-64-vuotiaat äänioikeutetut, Ehdokkaat yhteensä, Ehdokkaat SDP, ..., Valitut, uudet (15)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  5. Tiedot: Keski-ikä (keskiarvo), Käytettävissä olevien tulojen mediaani (Euro), Lapsien lukumäärä keskimäärin (lkm.), Lapsettomien osuus (%), (4)


 6. 13st -- Ehdokkaiden lukumäärä puolueittain sekä tieto istuvista kansanedustajista, kunnanvaltuutetuista, aluevaltuutetuista ja europarlamentaarikoista eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33280 Päivitetty: 20230427 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Puolue: Yhteensä, KOK, PS, SDP, ..., Muut (11)
  3. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  4. Tiedot: Ehdokkaiden lukumäärä, Kansanedustaja, Aluevaltuutettu, Kunnanvaltuutettu, ..., Aluevaltuutettu sekä kunnanvaltuutettu (10)


 7. 13su -- Äänioikeutettujen, ehdokkaiden ja valittujen pääasiallinen toiminta, koulutus, työnantajasektori, ylin ja alin tulokymmenys, kieli ja syntyperä eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 84228 Päivitetty: 20230427 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut: Suomessa asuvat äänioikeutetut, Suomessa asuvat 18-64-vuotiaat äänioikeutetut, Ehdokkaat yhteensä, Ehdokkaat SDP, ..., Valitut, uudet (15)
  4. Taustamuuttujat: Yhteensä, 1 Pääasiallinen toiminta yhteensä, 1.1 Työlliset, 1.2 Työttömät, ..., 6 Ulkomaalaistaustainen (25)
  5. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), Osuus sukupuolittain (%), Osuus (%), (3)


 8. 13sv -- Äänestystiedot sukupuolittain vaalivuosittaisella kuntajaolla eduskuntavaaleissa, 1983-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1023872 Päivitetty: 20230516 15.00

  1. Vuosi: 1983, 1987, 1991, 1995, ..., 2023 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vaalipiiri ja kunta vaalivuonna: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, VP01 Helsingin vaalipiiri, ..., 05U Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset (527)
  4. Tiedot: Äänioikeutetut (lkm.), Äänestäneet (lkm.), Äänestysprosentti (%), Hylätyt äänet (lkm.), ..., Hylätyt äänet, muutos edelliseen eduskuntavaaliin (%) (12)


 9. 13sw -- Puolueiden kannatus ja äänet vaalivuosittaisella kuntajaolla eduskuntavaaleissa, 1983-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 18088677 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 1983, 1987, 1991, 1995, ..., 2023 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Puolue: Puolueiden äänet yhteensä, KOK, PS, SDP, ..., Muut (42)
  4. Vaalipiiri ja kunta vaalivuonna: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, ..., KU941 Vårdö (491)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Äänet, muutos edelliseen eduskuntavaaliin (lkm.), Äänet, muutos edelliseen eduskuntavaaliin (%), Osuus äänistä (%), ..., Osuus äänistä, muutos edelliseen eduskuntavaaliin (%) (6)


 10. 13sx -- Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolittain sekä hylätyt äänestysliput äänestysalueittain eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 700188 Päivitetty: 20230516 15.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Alue: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2131)
  4. Tiedot: Äänioikeutetut (lkm.), Äänestäneet (lkm.), Äänestysprosentti (%), Äänioikeutetut, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset (lkm.), ..., Hyväksytyt ennakkoäänet (lkm.) (16)


 11. 13sy -- Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa, 2019-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 139373 Päivitetty: 20230728 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2023, (2)
  2. Vaalipiiri ja kunta: Koko maa, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, S Kaupunkimaiset kunnat, S Taajaan asutut kunnat, ..., 05R - Niistä Ruotsissa (404)
  3. Äänestystiedot: Alueita, Äänioikeutettuja yhteensä, Äänioikeutettuja miehiä, Äänioikeutettuja naisia, ..., Ennakolta äänestäneet naiset (10)
  4. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), Äänestysprosentti (%), (2)


 12. 13sz -- Hylätyt äänestysliput hylkäysperusteen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23277 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Vaalipiiri ja kuntamuoto: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  3. Hylkäysperuste: 1 Hylätyt yhteensä, 11 Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi vaalilippu, 12 Asiaton merkintä vaalikuoressa, 13 Muu kuin Oikeusministeriön painattama äänestyslippu, ..., 17 Tyhjä äänestyslippu (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä (lkm.), (1)


 13. 13t2 -- Puolueiden kannatus ehdokkaan sukupuolen ja äänestysalueen mukaan eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3217040 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2131)
  3. Ehdokkaan sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Puolue: Yhteensä, KOK, PS, SDP, ..., Muut (24)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Osuus ennakkoäänistä (%), ..., Osuus vaalipäivän äänistä (%) (6)


 14. 13t3 -- Ehdokkaiden saamat äänimäärät sekä vertausluku ja tieto valinnasta eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 609316 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Ehdokas: Ahde Hilkka / SDP / Helsingin vaalipiiri, Ahmed Mahad / SDP / Helsingin vaalipiiri, Asukas Eva-Maria / SDP / Helsingin vaalipiiri, Austero Nita / SDP / Helsingin vaalipiiri, ..., Yritys Inkeri / Muut / Lapin vaalipiiri (2424)
  3. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  4. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Vertausluku, (3)


 15. 13t4 -- Valittujen lukumäärä puolueen, ikäluokan, sukupuolen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 133031 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, PS, SDP, ..., Muut (11)
  4. Ikä: Yhteensä, 18 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 65 - (11)
  5. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  6. Tiedot: Valittujen määrä (lkm.), (1)


 16. 13t5 -- Valittujen keski-ikä puolueen, sukupuolen ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 34344 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, PS, SDP, ..., Muut (11)
  4. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (14)
  5. Tiedot: Keski-ikä (keskiarvo), Valittujen määrä (lkm.), (2)


 17. 13t6 -- Helsingin vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3945077 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, 091 002A Kruununhaka B, ..., 091 090B Ä-alue 090B (169)
  3. Ehdokas: Ahde Hilkka / SDP / Helsingin vaalipiiri, Ahmed Mahad / SDP / Helsingin vaalipiiri, Asukas Eva-Maria / SDP / Helsingin vaalipiiri, Austero Nita / SDP / Helsingin vaalipiiri, ..., Helminen Jyrki / Muut / Helsingin vaalipiiri (293)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 18. 13t7 -- Uudenmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12904641 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP02 Uudenmaan vaalipiiri, KU018 Askola, 018 001 Askola, KU049 Espoo, ..., 927 008 Etelä-Vihti (340)
  3. Ehdokas: Aaltonen Juri / SDP / Uudenmaan vaalipiiri, Abdi Faysal / SDP / Uudenmaan vaalipiiri, Aitola Minna / SDP / Uudenmaan vaalipiiri, Beurling-Pomoell Juha / SDP / Uudenmaan vaalipiiri, ..., Mäkinen Tomi / Muut / Uudenmaan vaalipiiri (485)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 19. 13t8 -- Varsinais-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2759626 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, KU019 Aura, 019 001 Aura, KU202 Kaarina, ..., 918 001 Ä-alue 001 (162)
  3. Ehdokas: Alho Niina / SDP / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Elo Piia / SDP / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Eloranta Eeva-Johanna / SDP / Varsinais-Suomen vaalipiiri, Grönroos Leif / SDP / Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., Suominen Voitto / Muut / Varsinais-Suomen vaalipiiri (214)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 20. 13t9 -- Satakunnan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 823629 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP04 Satakunnan vaalipiiri, KU050 Eura, 050 001 Eura, 050 002 Kauttua, ..., 886 004 Kullaa (80)
  3. Ehdokas: Alenius Sinikka / SDP / Satakunnan vaalipiiri, Jokinen-Anttila Leena / SDP / Satakunnan vaalipiiri, Kauramäki Kai / SDP / Satakunnan vaalipiiri, Kiuru Krista / SDP / Satakunnan vaalipiiri, ..., Valtanen Niina / VL / Satakunnan vaalipiiri (124)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 21. 13ta -- Hämeen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1535178 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP06 Hämeen vaalipiiri, KU016 Asikkala, 016 001 Asikkala, KU061 Forssa, ..., 981 001 Ä-alue 001 (132)
  3. Ehdokas: Filatov Tarja / SDP / Hämeen vaalipiiri, Hildén Sirkku / SDP / Hämeen vaalipiiri, Jormanainen Lauri / SDP / Hämeen vaalipiiri, Kari Mika / SDP / Hämeen vaalipiiri, ..., Vuorinen Jari / VL / Hämeen vaalipiiri (144)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 22. 13tb -- Pirkanmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3694275 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP07 Pirkanmaan vaalipiiri, KU020 Akaa, 020 001 Toijalan läntinen, 020 002 Toijalan itäinen, ..., 980 011 Kuru (197)
  3. Ehdokas: Ala-Herttuala Marika / SDP / Pirkanmaan vaalipiiri, Asell Marko / SDP / Pirkanmaan vaalipiiri, Hamari Lotta / SDP / Pirkanmaan vaalipiiri, Hänninen Mikko / SDP / Pirkanmaan vaalipiiri, ..., Virtanen Timo / Muut / Pirkanmaan vaalipiiri (239)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 23. 13tc -- Kaakkois-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2295547 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri, KU046 Enonkoski, 046 001 Enonkoski, KU075 Hamina, ..., 935 003 Virojoki (182)
  3. Ehdokas: Arola Sami / SDP / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Hokkanen Mikko / SDP / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Häkkinen Inka / SDP / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Juhola Jatta / SDP / Kaakkois-Suomen vaalipiiri, ..., Turklin Arja / VL / Kaakkois-Suomen vaalipiiri (158)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 24. 13td -- Savo-Karjalan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2162473 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP09 Savo-Karjalan vaalipiiri, KU090 Heinävesi, 090 001 Etelä-Heinävesi, 090 002 Pohjois-Heinävesi, ..., 925 001 Vieremä (174)
  3. Ehdokas: Airaksinen Tanja / SDP / Savo-Karjalan vaalipiiri, Backnäs Teemu / SDP / Savo-Karjalan vaalipiiri, Eskelinen Seppo / SDP / Savo-Karjalan vaalipiiri, Hiltunen Mikko / SDP / Savo-Karjalan vaalipiiri, ..., Lukkarinen Arto / Muut / Savo-Karjalan vaalipiiri (156)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 25. 13te -- Vaasan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3246997 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP10 Vaasan vaalipiiri, KU005 Alajärvi, 005 001 Itäinen, 005 002 Läntinen, ..., 989 001 Ähtäri (256)
  3. Ehdokas: Behm Niina / SDP / Vaasan vaalipiiri, Berg Kim / SDP / Vaasan vaalipiiri, Caldén Anna / SDP / Vaasan vaalipiiri, Granholm Jasmin / SDP / Vaasan vaalipiiri, ..., Turunen Hannu / VL / Vaasan vaalipiiri (161)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 26. 13tf -- Keski-Suomen vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1189041 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP11 Keski-Suomen vaalipiiri, KU077 Hankasalmi, 077 001 Asema, 077 002 Kirkonkylä, ..., 992 006 Sumiainen (101)
  3. Ehdokas: Blom Jari / SDP / Keski-Suomen vaalipiiri, Hakonen Lassi / SDP / Keski-Suomen vaalipiiri, Hyötyläinen Juha / SDP / Keski-Suomen vaalipiiri, Hämäläinen Jukka / SDP / Keski-Suomen vaalipiiri, ..., Ylitalo Janne / SML / Keski-Suomen vaalipiiri (146)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 27. 13tg -- Oulun vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2739079 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP12 Oulun vaalipiiri, KU009 Alavieska, 009 001 Kirkonkylä, KU069 Haapajärvi, ..., 977 002 Pohjoinen (195)
  3. Ehdokas: Ala-aho Tuula / SDP / Oulun vaalipiiri, Haapaniemi Jarmo / SDP / Oulun vaalipiiri, Heikkinen Pasi / SDP / Oulun vaalipiiri, Heiskanen Miina-Anniina / SDP / Oulun vaalipiiri, ..., Väyrynen Mirka / VL / Oulun vaalipiiri (177)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 28. 13th -- Lapin vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 942151 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP13 Lapin vaalipiiri, KU047 Enontekiö, 047 001 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu, 047 002 Kaaresuvanto, ..., 976 003 Raanujärvi (104)
  3. Ehdokas: Aikio Ara / SDP / Lapin vaalipiiri, Hettula Arto / SDP / Lapin vaalipiiri, Honkanen Sari / SDP / Lapin vaalipiiri, Honkonen Satu / SDP / Lapin vaalipiiri, ..., Yritys Inkeri / Muut / Lapin vaalipiiri (112)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 29. 13ti -- Ahvenanmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärä ja vertausluku kunnittain ja äänestysalueittain sekä valintatieto eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62373 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Alue/Äänestysalue: VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, KU035 Brändö, 035 001 Brändö, KU043 Eckerö, ..., 941 001 Vårdö (38)
  3. Ehdokas: Widén Pia / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Scott Erika / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Röblom Alfons / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, Holmström Simon / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, ..., Zekaj Arsim / Muut / Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (15)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Osuus äänistä (%), Ennakkoäänet (lkm.), Vertausluku, (4)


 30. 13tj -- Vaaliliitot ja niiden äänimäärät vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40117 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Vaaliliitto/Puolue/Vaalipiiri: VAALIPIIRI / Yhteensä / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / Yhteensä / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / SKE / Helsingin vaalipiiri, - Vaaliliitto 1 / KRIP / Helsingin vaalipiiri, ..., Muut / Lapin vaalipiiri (209)
  3. Tiedot: Vaaliliiton äänet (lkm.), Osuus vaaliliiton äänistä (%), Osuus vaalipiirin äänistä (%), (3)


 31. 13tk -- Pienin ja suurin äänimäärä ja vertausluku puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa, 2003-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 156955 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Vaalipiiri ja kunta vaalivuonna: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri (18)
  3. Puolue: Yhteensä, KOK, PS, SDP, ..., Muut (11)
  4. Valintatieto: Yhteensä, Valittu, Varalla, Ei valittu, (4)
  5. Tiedot: Äänet (lkm.), Ehdokkaiden lukumäärä, Pienin äänimäärä, Suurin äänimäärä, ..., Suurin vertausluku (6)


 32. 13yh -- Eduskuntavaalit, tulosanalyysi, 2019-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 126292 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2019, 2023, (2)
  2. Vaalipiiri: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, VP02 Uudenmaan vaalipiiri, VP03 Varsinais-Suomen vaalipiiri, ..., VP13 Lapin vaalipiiri (13)
  3. Puolue: KOK, PS, SDP, KESK, ..., Muut puolueet ja valitsijayhdistykset (9)
  4. Luokittelumuuttuja: Kokoomuksen kannatus suurta, Kokoomuksen kannatus keskisuurta, Kokoomuksen kannatus pientä, Sdp:n kannatus suurta, ..., Pieni työttömyys (42)
  5. Tiedot: Kannatus %, Kannatuksen muutos %, (2)


 33. 13yk -- Ennakolta äänestäneet sukupuolen, ennakkoäänestyspaikan ja vaalipiirin mukaan eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 200685 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Asuinmaa: Yhteensä, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, (3)
  4. Vaalipiiri ja kuntamuoto: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, ..., 053 Maaseutumaiset kunnat (53)
  5. Tiedot: Kaikki ennakkoäänestyspaikat, yhteensä, 1 Kunnantalo/kaupungintalo, 2 Kirjasto, 2.1 Kirjasto kauppakeskuksessa, ..., 16 Kirje (25)


 34. 13yl -- Suomen ulkomaan edustustoissa ja laivoissa äänestäneet sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 34419 Päivitetty: 20230414 08.00

  1. Vuosi: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Äänestyspaikka: YHTEENSÄ, Edustustot, Laivat, EUROOPPA, ..., Uusi-Seelanti (113)
  4. Asuinmaa: Yhteensä, Suomessa asuvat Suomen kansalaiset, Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, (3)
  5. Tiedot: Äänestäneet (lkm.), (1)


 35. 13ys -- Äänenkäyttötieto: äänestysaktiivisuus iän ja sukupuolen mukaan, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3641098 Päivitetty: 20230519 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Ikäluokka: Yhteensä, 18, 19, 20 - 24, ..., 80 - (16)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Alue: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Tiedot: Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, %, Äänioikeutetut (alueilla) eduskuntavaaleissa, lkm, ..., Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: kattavuus, % (7)


 36. 13yt -- Äänenkäyttötieto: äänestysaktiivisuus koulutusasteen ja sukupuolen mukaan, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1506713 Päivitetty: 20230519 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Perusaste, Toinen aste, Alin korkea-aste, ..., Ylempi korkeakouluaste, tutkijakoulutus (6)
  4. Alue: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Tiedot: Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, %, Äänioikeutetut (alueilla) eduskuntavaaleissa, lkm, ..., Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: kattavuus, % (7)


 37. 13yu -- Äänenkäyttötieto: äänestysaktiivisuus syntyperän, kielen ja sukupuolen mukaan, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1846339 Päivitetty: 20230519 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Taustamuuttuja: Yhteensä, Suomalaistaustainen, Ulkomaalaistaustainen, Suomen- tai saamenkielinen, ..., Kieli tuntematon (7)
  4. Alue: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Tiedot: Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, %, Äänioikeutetut (alueilla) eduskuntavaaleissa, lkm, ..., Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: kattavuus, % (7)


 38. 13yv -- Äänenkäyttötieto: äänestysaktiivisuus tulokvintiilin ja sukupuolen mukaan, 2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1736502 Päivitetty: 20230519 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tulokvintiili: Yhteensä, I, II, III, ..., Tuntematon (7)
  4. Alue: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Tiedot: Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, %, Äänioikeutetut (alueilla) eduskuntavaaleissa, lkm, ..., Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: kattavuus, % (7)


 39. 13yw -- Äänenkäyttötieto: äänestysaktiivisuus pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen mukaan, 2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1528185 Päivitetty: 20230519 08.00

  1. Vuosi: 2023, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työlliset, Työttömät, Työvoiman ulkopuolella olevat, ..., Eläkeläiset (6)
  4. Alue: Koko maa, VP01 Helsingin vaalipiiri, KU091 Helsinki, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Tiedot: Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm, Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, %, Äänioikeutetut (alueilla) eduskuntavaaleissa, lkm, ..., Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: kattavuus, % (7)