Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13yw -- Äänenkäyttötieto: äänestysaktiivisuus pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen mukaan, 2023

Valitse muuttujat

Kyllä
19.5.2023
Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm:
Lukumäärä
Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm:
Lukumäärä
Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, %:
Prosentti
Äänioikeutetut (alueilla) eduskuntavaaleissa, lkm:
Lukumäärä
Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: äänestäneet alueilla, lkm:
Lukumäärä
Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: äänestäneet alueilla, %:
Prosentti
Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: kattavuus, %:
Prosentti
15.5.2023
19.5.2023
Tilastokeskus, eduskuntavaalit
218_13yw_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm , Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm , Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, % ,

Valittu 1 Yhteensä 7

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , VP01 Helsingin vaalipiiri , KU091 Helsinki ,

Valittu 0 Yhteensä 2 130

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi
... tieto on salassapitosäännön alainen
.... tietoa ei ole saatu
Taulukon tiedot pohjautuvat äänenkäyttötietoon. Äänenkäyttötietoon perustuva äänestäneiden lukumäärä ei ole täysin sama kuin vaalin tulostiedoissa. Aluekohtaisesti äänestäneiden lukumäärissä saattaa olla pieniä eroja. Vaalin tulostietojen äänestäneiden lukumäärä perustuu äänestyslippuihin, äänenkäyttötieto puolestaan sähköiseen äänioikeusrekisteriin tehtyihin merkintöihin. Äänioikeutetut on rajattu Suomessa asuviin äänioikeutettuihin. Vaalipäivän äänestystiedon sisältävät luvut (kaikki äänestäneet alueilla) voidaan esittää vain sellaisilta alueilta, joilla käytettiin vaalipäivän äänestyspaikoilla sähköistä äänioikeusrekisteriä. Tieto ennakkoon äänestämisestä kattaa koko maan. Tiedot:
Äänioikeutetut eduskuntavaaleissa (koko maa), lkm = Äänioikeutetut koko maassa.
Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, lkm = Äänenkäyttötieo ennakkoon äänestäneiden lukumäärästä. Lukumäärät saattavat poiketa vaalin tulostiedoista. Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: ennakkoon äänestäneitä, % = Ennakkoon äänestäneiden osuus äänioikeutetuista (äänioikeutetut/ennakkoon äänestäneet * 100). Äänioikeutetut (alueilla) eduskuntavaaleissa, lkm = Äänioikeutetut sellaisilla alueilla, joilla käytettiin sähköistä äänioikeusrekisteriä vaalipäivänä. Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: äänestäneet alueilla, lkm = Äänenkäyttötieto kaikkien äänestäneiden lukumäärästä niillä äänestysalueilla, joilla käytettiin sähköistä äänioikeusrekisteriä vaalipäivänä. Lukumäärät saattavat poiketa vaalin tulostiedoista. Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: äänestäneet alueilla, % = Äänestäneiden osuus äänioikeutetuista äänestysalueilla, joilla käytettiin sähköistä äänioikeusrekisteriä vaalipäivänä (äänestäneet alueilla / äänioikeutetut alueilla * 100). Äänenkäyttötieto eduskuntavaaleissa: kattavuus, % = Osuus äänioikeutetuista, jotka asuivat äänestysalueilla, joilla käytettiin sähköistä äänioikeusrekisteriä vaalipäivänä. Äänestysaluetasolla kattavuus on joko 0 tai 100 %, kunta-, vaalipiiri- tai koko maan tasolla kattavuus vaihtelee 0-100 % välillä. Aluetieto:
Tiedot on saatu äänestysaluetasolla. Kunta- vaalipiiri ja koko maan tasot on summattu äänestysalueittaisista tiedoista.
Mikäli sähköinen äänioikeusrekisteri kattoi alle 20% kunnan äänioikeutetuista ja vain yhden äänestysalueen, kunta- tai vaalipiiritason tietoa ei esitetä. Tämä kohdistuu seuraaviin kuntiin: Helsinki (KU091), Kotka (KU285), Kokemäki (KU271), Kangasala (KU211), Nokia (KU536), Varkaus (KU915) ja Helsingin vaalipiiriin (VP01). Sukupuoli:
Äänestäneiden alueilla tietoja ei esitetä sukupuolittain äänestysaluetasolla. Tiedot esitetään sukupuolittain summatasoilla (kunta, vaalipiiri, koko maa).