Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12qw -- Jätteiden synty toimialoittain, 2017-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
13.6.2023
Jätemäärä 1000 tonnia:
1000 t
13.6.2023
9.6.2020
Tilastokeskus, jätetilasto
001_12qw_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) , TOL C 10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistus ,

Valittu 0 Yhteensä 16

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Kemialliset jätteet , Metallijätteet ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Vaarallisen jätteen määriä koskevia tietoja vuosilta 2017-2020 on päivitetty 13.6.2023
Päivitysten syynä ovat jätteiden luokittelussa tapahtuneet muutokset ja tilaston pohjana käytetyn aineiston täydentyminen.
Tämä aiheuttaa jätetilastoinnissa merkittävän muutoksen kaivannaisjätteiden jakautumisessa tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden välillä.
Tilaston dokumentaatio

Toimiala 2008

Toimialaluokitus TOL 2008 toimii taloudellista toimintaa kuvaavien tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona. Sitä käytetään talouden eri alueita, kuten tuotantoa ja työllisyyttä kuvaavissa tilastoissa sekä kansantalouden tilinpidon tilastoissa.

Jäteluokka

Jätetilastojulkistus, jätteiden syntytaulun aggregointi. (käsittelytauluun aggregoidaan muut jätteet luokkaan lasi ja muovi/kumi)

Tiedot

Jätemäärä 1000 tonnia

Jätteen paino