Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11g4 -- Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön hakeminen jatko-opintoihin, 2002-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.11.2023
Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä:
Lukumäärä
20.11.2024
13.12.2018
Tilastokeskus, koulutukseen hakeutuminen
001_11g4_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valittu 1 Yhteensä 21

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Oppilaitoksen sijaintimaakunta

Aikasarjassa on käytetty viimeisimmän tilastovuoden aluejakoa.

Koulutukseen hakeutuminen

Valmentaviin ja valmistaviin koulutuksiin ja peruskoulun lisäopetukseen päättövuonna hakeneiden tieto saatu ensimmäisen kerran tilastovuodelta 2014. Vuoden 2008 hakematta jättäneiden tieto on alipeittävä.

Koulutukseen hakeutuminen

Valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin hakeneiden ryhmään sisältyy vuodesta 2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmistava koulutus (TUVA) ja oppivelvollisille suunnattu opistovuosi kansanopistossa. Lisäopetusta (10-luokka) ei järjestetä 2022 alkaen.

Tiedot

Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä

Mukana vain alle 19-vuotiaat peruskoulun päättäneet vuodesta 2020 alkaen.

Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä

Ei sisällä Ahvenanmaan tietoja.