Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11am -- Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusluokituksen mukaan, 2022

Valitse muuttujat

Kyllä
1.11.2023
Kuukausipalkkaiset yhteensä:
Lukumäärä
Kokoaikaisten lukumäärä:
Lukumäärä
Osa-aikaisten lukumäärä:
Lukumäärä
Peruspalkan keskiarvo, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %:
Suhdeluku
Kokonaisansion keskiarvo, e/kk:
eur
Kokonaisansion 1.desiili, e/kk:
eur
Kokonaisansion mediaani, e/kk:
eur
Kokonaisansion 9.desiili, e/kk:
eur
Kokonaisansion variaatiokerroin, %:
Suhdeluku
26.10.2023
19.12.2018
Tilastokeskus, kuntasektorin palkat
001_11am_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kuukausipalkkaiset yhteensä , Kokoaikaisten lukumäärä , Osa-aikaisten lukumäärä ,

Valittu 1 Yhteensä 14

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Ylempi perusaste , Toinen aste ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Yleissivistävä koulutus , Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat ,

Valittu 0 Yhteensä 101

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi
... tieto on salassapitosäännön alainen

Koulutusaste

Koulutusaste kuvaa ja noudattaa pääosin koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijaksoittain alemmilta ylemmille koulutusasteille. Luokitusta käytetään vain 1 -numerotasolla. Käytetään viimeisintä talon koulutusaste luokitusta.

Koulutusala

Tilastokeskuksen koulutusluokitus on tarkoitettu mittaamaan koulujärjestelmäkoulutusta eli peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annettavaa pidempikestoista, pääsääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusammattiin tähtäävää koulutusta. Koulutusluokituksesta käytetty vain 2-numerotasoa.

Sukupuoli

Sukupuoli (sukupuolet yhteensä/miehet/naiset)

Vuosi

Vuosi

Tiedot

Kuukausipalkkaiset yhteensä

(Kuukausipalkkaiset) Lukumäärä yhteensä

Kokoaikaisten lukumäärä

(Kuukausipalkkaiset)Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä.

Osa-aikaisten lukumäärä

(Kuukausipalkkaiset) Osa-aikaisten palkansaajien lukumäärä.

Peruspalkan keskiarvo, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Peruspalkan keskiarvo, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %.

Kokonaisansion keskiarvo, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion keskiarvo, e/kk.

Kokonaisansion 1.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion 1.desiili, e/kk.

Kokonaisansion mediaani, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion mediaani, e/kk.

Kokonaisansion 9.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion 9.desiili, e/kk.

Kokonaisansion variaatiokerroin, %

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion variaatiokerroin, %.