Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11bd -- Kuolleena syntyneet ja alle vuoden iässä kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (ICD-10, 3-merkkitaso) mukaan, 1998-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
5.12.2023
Kuolleena syntyneet:
Lukumäärä
Alle vuoden iässä kuolleet:
Lukumäärä
0 - 6 vrk iässä kuolleet:
Lukumäärä
7 - 27 vrk iässä kuolleet:
Lukumäärä
28 vrk - 11 kk iässä kuolleet:
Lukumäärä
28.11.2024
9.12.2022
Tilastokeskus, kuolemansyyt
001_11bd_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: A00-Y89 Yhteensä , A00-R99, U00-U85 Tauteihin kuolleita (pl. R999) , A00-B99 I Tartunta- ja loistauteja ,

Valittu 0 Yhteensä 294

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valittu 1 Yhteensä 25

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään

Tilaston peruskuolemansyy (ICD-10, 3-merkkitaso)

Taulukossa on mukana vain kuolemansyyt, joille löytyy tapauksia.
Koodit P71 ja P74 on poistettu käytöstä 2005 ja tapaukset koodataan jatkossa muille P-koodeille.