Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11c3 -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot (koulutuskoodi), 2004-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4251369 Päivitetty: 20231025 08.00

  1. Koulutus: SSS Yhteensä, 001101 Peruskoulun esiopetus, 001102 Päiväkodin esiopetus, 020075 Perusopetuksen lisäopetus, ..., 885601 Sotatieteiden tohtori (1388)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Esiopetus, Perusopetus, Lukiokoulutus, ..., Yliopistokoulutus (7)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, naiset, Uudet opiskelijat, miehet, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot miehet (9)


 2. 11c4 -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen vieraskieliset ja ulkomaalaiset opiskelijat koulutusalueen ja koulutussektorin mukaan, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 416380 Päivitetty: 20231124 09.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (311)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Perusopetus, Perusasteen jälkeinen koulutus yhteensä, Lukiokoulutus, ..., Yliopistokoulutus (7)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Tiedot: Opiskelijat yhteensä, Ulkomaalaiset opiskelijat, Vieraskieliset opiskelijat, (3)


 3. 11c5 -- Väestö ja tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusryhmän ja iän mukaan, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 596744 Päivitetty: 20231025 08.00

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  2. Koulutusryhmä: Yhteensä, Perusopetus, Aikuisten perusopetus, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (11)
  3. Ikä: Yhteensä, 16, 17, 18, ..., 70 - (57)
  4. Tiedot: Väestö yhteensä, Väestö, naiset, Väestö, miehet, Uudet opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (12)


 4. 12dc -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusalueen ja koulutusalan (Kansallinen koulutusluokitus) mukaan, 2000-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 59356816 Päivitetty: 20231124 09.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (312)
  3. Koulutusala: Yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Taidealat, ..., Tuntematon (31)
  4. Koulutuslaji: Yhteensä, Perusasteen koulutus, Perusasteen aikuiskoulutus, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (13)
  5. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, naiset, Uudet opiskelijat, miehet, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot miehet (9)


 5. 133w -- Peruskoulun oppilaat, 2020-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 17796324 Päivitetty: 20240404 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Ulkomaat (311)
  2. Oppilaitoksen opetuskieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, saame, ..., Tuntematon (7)
  3. Vuosiluokka: Yhteensä, Esiopetus, Perusopetukseen valmistava opetus, 1. vuosiluokka, ..., Kotiopetus (14)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Oppilaitostyyppi: Yhteensä, Peruskoulut, Peruskouluasteen erityiskoulut, Lukiot, ..., Tuntematon (9)
  6. Vuosi: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  7. Tiedot: Oppilaat yhteensä, (1)


 6. 133y -- Aikuisten perusopetus, 2020-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 119699 Päivitetty: 20240404 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Eurajoki, Forssa, ..., Äänekoski (68)
  3. Oppilaitoksen opetuskieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, (3)
  4. Oppilaitostyyppi: Yhteensä, Peruskoulut, Peruskouluasteen erityiskoulut, Lukiot, ..., Kansalaisopistot (8)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  6. Tiedot: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat yhteensä, (1)


 7. 135h -- Lukiokoulutuksen opiskelijat ja uudet opiskelijat (Kansallinen koulutusluokitus 2016), 2008-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 765214 Päivitetty: 20230609 08.00

  1. Koulutusmaakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Ulkomaat (21)
  2. Lukiokoulutus: Yhteensä, Lukion koko oppimäärä, International Baccalaureate-tutkinto, Deutsche Internationale Abitur; Reifeprüfung, European Baccalaureate-tutkinto (5)
  3. Koulutuksen opetuskieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, englanti, ..., viro, eesti (7)
  4. Oppilaitostyyppi: Yhteensä, Lukiot, Perus- ja lukioasteen koulut, Ammatilliset oppilaitokset, Kansanopistot (5)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  7. Tiedot: Lukiokoulutuksen opiskelijat (lkm), Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat (lkm), (2)


 8. 135i -- Ylioppilastutkinnon suorittaneet, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 74693 Päivitetty: 20230609 08.00

  1. Oppilaitostyyppi: Yhteensä, Lukiot, Perus- ja lukioasteen koulut, Ammatilliset oppilaitokset, Kansanopistot (5)
  2. Koulutuksen opetuskieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, (3)
  3. Suoritusajankohta: Yhteensä, Kevät, Syksy, (3)
  4. Ikä: Yhteensä, 17, 18, 19, ..., 30 - (12)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  7. Tiedot: Yo-tutkinnon suorittaneet (lkm), (1)


 9. 135r -- Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot, 2019-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 47836573 Päivitetty: 20230608 08.00

  1. Koulutuslaji: Yhteensä, Ammatilliset perustutkinnot (ei sisällä koulutussopimus- eikä oppisopimusjaksoja), Ammattitutkinnot (ei sisällä koulutus- eikä oppisopimusjaksoja), Erikoisammattitutkinnot (ei sisällä koulutus- eikä oppisopimusjaksoja), ..., Erikoisammattitutkinnot (sisältää oppisopimusjaksoja) (13)
  2. Koulutusaste: Yhteensä, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, 41 Erikoisammattitutkinto, (4)
  3. Koulutusala: Yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Palvelualat (11)
  4. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (22)
  5. Ikä aloitusvuonna: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (12)
  6. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  7. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  8. Tiedot: Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat (lkm), Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat 20.9. (lkm), Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (lkm), Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 20.9. (lkm), Ammatillisen tutkinnon suorittaneet (lkm) (5)


 10. 136b -- Yliopisto-opiskelijat ja -tutkinnot (Kansallinen koulutusluokitus 2016), 2001-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 895455 Päivitetty: 20230511 08.00

  1. Vuosi: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. Yliopisto: Yliopistot yhteensä, Taideyliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Maanpuolustuskorkeakoulu (15)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Koulutusala: Yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Tuntematon (12)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
  6. Tiedot: Uudet yliopisto-opiskelijat yhteensä, Yliopisto-opiskelijat yhteensä, Yliopistotutkinnot yhteensä, (3)


 11. 136c -- Yliopisto-opiskelijat ja -tutkinnot (koulutuskoodi), 2001-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 36043583 Päivitetty: 20230511 08.00

  1. Vuosi: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. Yliopisto: Yliopistot yhteensä, Taideyliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Maanpuolustuskorkeakoulu (15)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Koulutusaste: Yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
  5. Koulutus: SSS Yhteensä, 612101 Kasvatust. kand., varhaiskasvatuksen opettaja; kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, 612102 Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta), 612103 Kasvatust. kand. (alempi), erityisopettaja (ei opettajankelpoisuutta), ..., 885601 Sotatieteiden tohtori (561)
  6. Tiedot: Uudet yliopisto-opiskelijat yhteensä, Yliopisto-opiskelijat yhteensä, Yliopistotutkinnot yhteensä, (3)


 12. 136d -- Yliopisto-opiskelijat, -tutkinnot ja uudet opiskelijat (kirjoihintulo ko. yliopistoon), 2001-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1280974 Päivitetty: 20230511 08.00

  1. Vuosi: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. Yliopisto: Yliopistot yhteensä, Taideyliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ..., Maanpuolustuskorkeakoulu (15)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Koulutusala: Yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Tuntematon (12)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, 63 Alempi korkeakoulututkinto, 72 Ylempi korkeakoulututkinto, 73 Lääkärien erikoistumiskoulutus, ..., 82 Tohtorintutkinto (6)
  6. Tiedot: Uudet yliopisto-opiskelijat yhteensä, Yliopisto-opiskelijat yhteensä, Yliopistotutkinnot yhteensä, (3)


 13. 137s -- Toisen asteen koulutuksiin valmentavien ja valmistavien koulutusten opiskelijat ja koulutuksen suorittaneet, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 93720 Päivitetty: 20230608 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappi (19)
  4. Ikä: Yhteensä, 15, 16, 17, ..., 45 - (14)
  5. Koulutus: Yhteensä, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA), Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA), (4)
  6. Tiedot: Opiskelijat, Koulutuksen suorittaneet, (2)


 14. 138c -- Esiopetusoppilaat, 2020-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 92188 Päivitetty: 20240404 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  2. Esiopetus järjestetty: Esiopetus yhteensä, Varhaiskasvatuksen yhteydessä, Perusopetuksen yhteydessä, (3)
  3. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Ulkomaat (310)
  4. Ikä: Yhteensä, - 5, 6, 7 -, (4)
  5. Tiedot: Oppilaat yhteensä, (1)


 15. 13jk -- Oppivelvollisuusikäisistä muualla kuin peruskoulussa, 1990-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8862 Päivitetty: 20240404 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1995, 1996, 1997, ..., 2023 (30)
  2. Tiedot: Lykkäystä saaneita, Kotiopetuksessa, Tilapäisesti ulkomailla, Yhteensä, (4)


 16. 13jn -- Perusopetuksen oppilaat kevätlukukauden lopussa, 2021-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 11485578 Päivitetty: 20240404 08.00

  1. Vuosi: 2021, 2022, 2023, (3)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Ulkomaat (295)
  3. Oppilaitoksen opetuskieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, englanti, Muu kieli (5)
  4. Oppilaitoksen omistajatyyppi: Yhteensä, Yksityinen, Valtio, Kunta, Kuntayhtymä (5)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Oppilaitostyyppi: Yhteensä, Peruskoulut, Peruskouluasteen erityiskoulut, Lukiot, ..., Kansanopistot (7)
  7. Vuosiluokka: Yhteensä, 1. vuosiluokka, 2. vuosiluokka, 3. vuosiluokka, ..., Lisäopetus (11)
  8. Tiedot: Oppilaat yhteensä, (1)


 17. 13js -- Ammattikorkeakoulut, opiskelijat ja tutkinnot, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12529 Päivitetty: 20230419 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Tiedot: Väliaikaisia ammattikorkeakouluja, Vakinaisia ammattikorkeakouluja, Opiskelijat yhteensä, Opiskelijat, naisia, ..., Tutkintoja, naisia (8)


 18. 13k5 -- Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot (Kansallinen koulutusluokitus 2016), 2002-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 26906355 Päivitetty: 20230419 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Ammattikorkeakoulu: Yhteensä, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Lab-ammattikorkeakoulu (25)
  3. Koulutustyyppi: Koulutustyyppi yhteensä, AMK-tutkinto, päivätoteutus, AMK-tutkinto, monimuotototeutus, Ylempi amk-tutkinto, (4)
  4. Koulutusmaakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Ulkomaat (21)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  6. Koulutusala: Yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Palvelualat (11)
  7. Tiedot: Opiskelijat, yhteensä, Uudet opiskelijat, yhteensä, Tutkinnot, yhteensä, (3)


 19. 13k9 -- Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot (koulutuskoodi), 2002-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 20864853 Päivitetty: 20230419 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Ammattikorkeakoulu: Yhteensä, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Lab-ammattikorkeakoulu (25)
  3. Koulutustyyppi: Koulutustyyppi yhteensä, AMK-tutkinto, päivätoteutus, AMK-tutkinto, monimuotototeutus, Ylempi amk-tutkinto, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Koulutus: SSS Yhteensä, 611101 Musiikkipedagogi (AMK), 611201 Tanssinopettaja (AMK), 621101 Artenomi (AMK), ..., 781901 Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusala (181)
  6. Tiedot: Opiskelijat, yhteensä, Uudet opiskelijat, yhteensä, Tutkinnot, yhteensä, (3)


 20. 13nc -- Ylioppilastutkinnon suorittaneet, pitkä aikasarja, 1910-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13719 Päivitetty: 20230609 08.00

  1. Vuosi: 1910, 1920, 1930, 1940, ..., 2022 (59)
  2. Tiedot: Yhteensä, Miehet, Miehet, %, Naiset, ..., Suomenkielinen koulutus (7)


 21. 13nm -- Lukiokoulutuksen opiskelijat, ylioppilastutkinnot ja kansainväliset ylioppilastutkinnot, 2001-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12839 Päivitetty: 20230609 08.00

  1. Vuosi: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. Tiedot: Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset, Opiskelijat, yhteensä, Opiskelijat, naiset, Yo-tutkinnot, yhteensä, ..., International Baccalaureate-tutkinnot (8)


 22. 13sn -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kansalaisuuden, sukupuolen, koulutusalan ja koulutusasteen mukaan, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 15233652 Päivitetty: 20231025 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yliopistokoulutus (6)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 02 Varhaiskasvatus (3 vuotta täyttäneet) ja esiopetus, 11 Perusopetus, vuosiluokat 1-6, 21 Perusopetus, vuosiluokat 7-9, ..., 82 Tohtorintutkinto (16)
  4. Koulutusala: SSS Yhteensä, 00 Yleissivistävä koulutus, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 10 Palvelualat (12)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Kansalaisuus: Yhteensä, Afganistan, Alankomaat, Albania, ..., Tuntematon (182)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)


 23. 13sp -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot äidinkielen, sukupuolen, koulutussektorin, koulutusalan ja koulutusasteen mukaan, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 13016689 Päivitetty: 20231125 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yliopistokoulutus (6)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 02 Varhaiskasvatus (3 vuotta täyttäneet) ja esiopetus, 11 Perusopetus, vuosiluokat 1-6, 21 Perusopetus, vuosiluokat 7-9, ..., 82 Tohtorintutkinto (16)
  4. Koulutusala: SSS Yhteensä, 00 Yleissivistävä koulutus, 01 Kasvatusalat, 02 Humanistiset ja taidealat, ..., 10 Palvelualat (12)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Äidinkieli: Yhteensä, suomi, ruotsi, saame, ..., Tuntematon (155)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)


 24. 141x -- Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat ja koulutuksen suorittaneet, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47625 Päivitetty: 20231011 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappi (19)
  4. Ikä: Yhteensä, 15, 16, 17, ..., 45 - (14)
  5. Koulutuksen rahoitusmuoto: Yhteensä, Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (TUVA), Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmä (TUVA), Perusopetuksen rahoitusjärjestelmä (TUVA), (4)
  6. Tiedot: Opiskelijat, Koulutuksen suorittaneet, (2)


 25. 14ec -- Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot syntyperän, sukupuolen, koulutusalan ja koulutusasteen mukaan, 2012-2019

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 1049884 Päivitetty: 20231025 08.00

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 31 Lukiokoulutus, 32 Ammatillinen peruskoulutus, 33 Ammattitutkinto, ..., 82 Tohtorintutkinto (13)
  4. Koulutusala: Yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, ..., Palvelualat (12)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Syntyperä: Yhteensä, Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., Tuntematon (6)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)


 26. 14fd -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot syntyperän, sukupuolen, koulutusalan ja koulutusasteen mukaan, 2020-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 570310 Päivitetty: 20231025 08.00

  1. Vuosi: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yliopistokoulutus (6)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 02 Varhaiskasvatus (3 vuotta täyttäneet) ja esiopetus, 11 Perusopetus, vuosiluokat 1-6, 21 Perusopetus, vuosiluokat 7-9, ..., 82 Tohtorintutkinto (16)
  4. Koulutusala: Yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, ..., Palvelualat (12)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Syntyperä: Yhteensä, Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., Tuntematon (6)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)