Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

14da -- Äänestystiedot sukupuolen mukaan presidentinvaaleissa, 1994-2024

Valitse muuttujat

Kyllä
20.2.2024
Äänioikeutetut (lkm.):
Lukumäärä
Äänestäneet (lkm.):
Lukumäärä
Äänestysprosentti (%):
Prosentti
Ennakolta äänestäneet (lkm.):
Lukumäärä
Ennakkoäänestysprosentti (%):
Prosentti
Hylätyt äänet (lkm.):
Lukumäärä
20.2.2024
6.2.2024
Tilastokeskus, presidentinvaalit
001_14da_2024
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Suomessa asuvat Suomen kansalaiset , Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset ,

Valittu 0 Yhteensä 521

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen Vaalipiirien nimien ja/tai numeroiden muutokset 1997: 01 Helsingin kaupungin vp. => 01 Helsingin vp.
02 Uudenmaan läänin vp. => 02 Uudenmaan vp.
03 Turun läänin eteläinen vp. => 03 Varsinais-Suomen vp.
04 Turun läänin pohjoinen vp. => 04 Satakunnan vp.
06 Hämeen läänin eteläinen vp. => 06 Hämeen vp.
07 Hämeen läänin pohjoinen vp. => 07 Pirkanmaan vp.
08 Kymen läänin vp. => 08 Kymen vp.
09 Mikkelin läänin vp. => 09 Mikkelin vp.
10 Pohjois-Karjalan läänin vp => 11 Pohjois-Karjalan vp.
11 Kuopion läänin vp. => 10 Kuopion vp.
12 Keski-Suomen läänin vp. => 13 Keski-Suomen vp.
13 Vaasan läänin vp. => 12 Vaasan vp.
14 Oulun läänin vp. => 14 Oulun vp.
15 Lapin läänin vp. => 15 Lapin vp.
Vaalipiirien nimien muutokset 2002: 09 Mikkelin vp. => 09 Etelä-Savon vp.
10 Kuopion vp. => 10 Pohjois-Savon vp.
Koko maan ja vaalipiirin tasolla esitetyt tiedot kattavat kaikki äänioikeutetut. Kuntatasolla esitetyt tiedot kattavat Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.

Vaalipiiri ja kunta vaalivuonna

Kunnat ja vaalipiirit.
Kunnat on vuoden 2024 presidentinvaaleissa sijoitettu
vaalipiireihin vaalilaissa säädetyn vaalipiirijaon mukaan.
Aikaisemmissa vaaleissa on huomattava, että kunnat eivät aina ole oikean vaalipiirin alla.
Tämä johtuu siitä, että kunnat ovat saattaneet vaihtaa vaalipiiriä.

Tiedot

Äänioikeutetut (lkm.)

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Presidentinvaaleissa äänioikeusikä tulee saavuttaa viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä.

Äänioikeutetut (lkm.)

Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa (1994/201) tarkoitettu kotikunta Suomessa, jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan europarlamenttivaaleissa siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on (vaalilaki 2 §).

Äänioikeutetut (lkm.)

Kunnallisvaaleissa äänioikeus on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus kunnallisvaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä tuolloin on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan. (Kuntalaki 26 §)

Äänestysprosentti (%)

Äänestysprosentti = äänestäneiden osuus äänioikeutetuista.

Äänestysprosentti (%)

Valtiollisissa vaaleissa tilastoissa esitetään neljä erilaista äänestysprosenttia:
1) Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti
2) ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti
3) kokonaisäänestysprosentti, joka sisältää edellä mainitut molemmat ryhmät
4) em. ryhmästä 2 erikseen eriteltynä Ruotsissa asuvien äänestysprosentti.

Äänestysprosentti (%)

Europarlamenttivaalien osalta lasketaan lisäksi vielä muiden EU-kansalaisten äänestysprosentti.

Äänestysprosentti (%)

Kunnallisvaaleissa äänioikeus ei ole sidottu Suomen kansalaisuuteen, vaan perusteena on kotikunta. (Ks. äänioikeutettu.)

Äänestysprosentti (%)

Kunnallisvaaleissa kokonaisäänestysprosentin lisäksi esitetään äänestysprosentit ulkomaalaisten kansalaisuuden mukaan: EU-maa, Islanti ja Norja, Muu maa.
(Ks. myös ennakkoäänestysprosentti.)

Ennakolta äänestäneet (lkm.)

Ennakkoäänestyksessä huomioon otetut, hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput.

Ennakolta äänestäneet (lkm.)

Ennakkoäänten laskenta alkaa pääsääntöisesti varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina, klo 15. Suurissa vaalipiireissä voidaan alkamisaikaa aikaistaa, kuitenkin niin että aikaisin mahdollinen aika on klo 12. Ennakkoäänien laskennan tulos pyritään saamaan valmiiksi klo 20:een mennessä, mistä alkaen niistä saadaan julkistaa ennakkotietoja.

Ennakkoäänestysprosentti (%)

Ennakolta äänestäneiden äänestysprosentti = osuus kaikista äänestäjistä.

Ennakkoäänestysprosentti (%)

Tilastokeskuksen tilastoissa osuus lasketaan kaikista äänestäneistä, toisin kuin esim. oikeusministeriön Internet-sivuilla, jossa prosentti on muodostettu kaikista äänioikeutetuista.

Hylätyt äänet (lkm.)

Säännökset vaalilipun mitättömyydestä sisältyvät vaalilain 85. pykälään. Tällaisia syitä ovat
1) vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu
2) asiaton merkintä vaalikuoressa
3) muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu
4) leimaamaton äänestyslippu
5) ehdokkaan numero merkitty epäselvästi
6) äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä.

Hylätyt äänet (lkm.)

Edellisten syiden lisäksi tilastoidaan myös tyhjien äänestyslippujen määrät.