Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 11ig -- Ilmapäästöt toimialoittain, 2008-2021

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 126675 Päivitetty: 20230929 08.00

    1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
    2. Toimialat (TOL2008) ja kotitaloudet: Toimialat ja kotitaloudet yhteensä, Toimialat, yhteensä (00-99), Kotitaloudet, yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), ..., Muu teollisuus (90)
    3. Tiedot: Fossiilinen hiilidioksidi CO2 (t), Bioperäinen hiilidoksidi CO2-bio (t), Dityppioksidi N2O (t), Metaani CH4 (t), ..., Kasvihuonekaasut (CO2-fos, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv (t) (15)