Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11au -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1989-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
27.10.2023
T&k-menot (milj.EUR):
Miljoonaa euroa
24.4.2019
Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta
001_11au_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: YHTEENSÄ , Valtion hallinnonalat , Valtioneuvoston kanslia ,

Valittu 0 Yhteensä 19

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valittu 1 Yhteensä 34

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Oma rahoitus ja budjettirahoitus , Oma rahoitus ,

Valittu 0 Yhteensä 34

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Julkinen sektori: Valtion hallinnonalat, kunnat, muut julkiset laitokset sekä yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta.
Ennen vuotta 2017 Oma rahoitus ja budjettirahoitus = Budjettirahoitus + Liiketoiminnan tuotot
Vuodesta 2017 Budjettirahoitus = valtion tai kuntien budjettirahoitus
Oma rahoitus = esim. liiketoiminnan, varainhankinnan, sijoitus- ja rahoitustoiminnan sekä omien rahastojen ja säätiöiden tuotto