Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11bh -- Tieliikenneonnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet, 1931-2022*

Valitse muuttujat

Kyllä
21.11.2023
Kuolleet:
Lukumäärä
Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.):
Lukumäärä
Vakavasti loukkaantuneet:
Lukumäärä
Muut vakavasti loukkaantuneet, onnettomuus ei poliisin tiedossa:
Lukumäärä
Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä:
Lukumäärä
Kuolleet taajamissa:
Lukumäärä
Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukkaantuneet) taajamissa:
Lukumäärä
Vakavasti loukkaantuneet taajamissa:
Lukumäärä
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet:
Lukumäärä
Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet):
Lukumäärä
Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet:
Lukumäärä
Henkilövahinko-onnettomuudet:
Lukumäärä
Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet:
Lukumäärä
LVK, Liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet:
Lukumäärä
LVK, Liikennevakuutuksesta korvatut henkilövahinko-onnettomuudet:
Lukumäärä
LVK, Liikennevakuutuksesta korvatut omaisuusvahinko-onnettomuudet:
Lukumäärä
OTI, Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia:
Lukumäärä
OTI, Kuolemaan johtaneet sairauskohtausonnettomuudet tieliikenteessä:
Lukumäärä
OTI, Kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia:
Lukumäärä
THL, Maaliikenteen tapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla:
Lukumäärä
THL, Jalankulkijoiden liikennetapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla:
Lukumäärä
THL, Pyöräilijöiden liikennetapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla:
Lukumäärä
THL, Muun maaliikenteen tapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla:
Lukumäärä
Riistaonnettomuudet:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa lievästi loukkaantuneita:
Lukumäärä
PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita ja vakavasti loukkaantuneita:
Lukumäärä
HILMO, Vakavasti loukkaantuneet yhteensä:
Lukumäärä
Kuolleet ja HILMOn perusteella vakavasti loukkaantuneet yhteensä:
Lukumäärä
21.12.2023
6.12.2020
Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto
001_11bh_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kuolleet , Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.) , Vakavasti loukkaantuneet ,

Valittu 1 Yhteensä 31

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1931 , 1932 , 1933 ,

Valittu 1 Yhteensä 92

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista

Vuosi

* ennakkotieto

Tiedot

Kuolleet

Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.

Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.)

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.

Vakavasti loukkaantuneet

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi.

Muut vakavasti loukkaantuneet, onnettomuus ei poliisin tiedossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) mukaan liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet, jotka eivät yhdisty poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.
Kultakin henkilöltä on huomioitu ensimmäinen liikenneonnettomuuteen viittaava hoitokäynti tai -jakso, johon henkilö on saapunut hoidettavaksi äkillisen hoidontarpeen vuoksi, ilman ennalta varattua aikaa tai erillistä sopimusta. Loukkaantumisen vakavuus on määritelty tuon hoitokäynnin tai -jakson yhteydessä tehdyn diagnoosin perusteella.

Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä

Tieliikenneonnettomuuksien itsemurhat sisältyvät tieliikenneonnettomuustilastossa kuolleiden määrään. Tässä tapaukset, joissa peruskuolemansyy on X82 Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä. Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt.

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet

Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Henkilövahinko-onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

LVK, Liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet

Onnettomuudet, joista on maksettu henkilökorvausta tai omaisuuskorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

LVK, Liikennevakuutuksesta korvatut henkilövahinko-onnettomuudet

Henkilövahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

LVK, Liikennevakuutuksesta korvatut omaisuusvahinko-onnettomuudet

Omaisuusvahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu omaisuuskorvausta, mutta ei henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

OTI, Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia. Sisältää sekä kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, että jalankulkijan ja pyöräilijän kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

OTI, Kuolemaan johtaneet sairauskohtausonnettomuudet tieliikenteessä

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet sairauskohtausonnettomuudet tieliikenteessä. Sisältää sekä kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, että jalankulkijan ja pyöräilijän kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

OTI, Kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet ilman sairauskohtausonnettomuuksia. Sisältää sekä kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, että jalankulkijan ja pyöräilijän kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

THL, Maaliikenteen tapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on maaliikenne. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

THL, Jalankulkijoiden liikennetapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on jalankulkijan liikenneonnettomuus. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

THL, Pyöräilijöiden liikennetapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on pyöräilijän liikenneonnettomuus. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

THL, Muun maaliikenteen tapaturmien hoitojaksot vuodeosastolla

Tapaturmat, joissa ICD-10-luokituksen mukainen ulkoinen syy on muu maaliikenne. Sisältää vuodesta 2017 alkaen vain vuodeosaston hoitojaksot, mutta ei päiväkirurgiaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja.

Riistaonnettomuudet

Lähteenä on Tilastokeskuksen tekemä kokeellinen tilasto Suomen riistakeskuksen jakamasta suurriistavirka-aputoiminnan (SRVA) riistaonnettomuusaineistosta. Aineisto on rajattu eläinlajeihin hirvi, valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, metsäkauris ja villisika. Tiedot koskevat Manner-Suomea.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksia

Pelastustoimen kirjaamien ensi- ja toissijaisten tieliikenneonnettomuuksien sekä tasoristeysonnettomuuksien määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa kuolleiden määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneiden määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa lievästi loukkaantuneita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa lievästi loukkaantuneiden määrä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

PRONTO, Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita ja vakavasti loukkaantuneita

Pelastustoimen kirjaamissa ensi- ja toissijaisissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä tasoristeysonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä yhteensä. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

HILMO, Vakavasti loukkaantuneet yhteensä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) mukaan liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet. Sisältää sekä poliisin kirjaamiin tieliikenneonnettomuuksiin yhdistyvät että yhdistymättömät tapaukset.

Vuosi

2022*

* ennakkotieto