Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13pm -- Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudet alkoholitapauksissa maakunnan mukaan, 2003-2024*

Valitse muuttujat

Kyllä
19.3.2024
Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Tieliikenteen alkoholionnettomuuksia (ml. sekakäyttö):
Lukumäärä
18.4.2024
15.6.2022
Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto
001_13pm_2024
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valittu 1 Yhteensä 22

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Lukuihin sisältyy myös alkoholin ja muiden päihteiden sekakäyttö.

Vuosi

* ennakkotieto

Alue

Tilastossa käytetään viimeisimmän julkaisuajankohdan vuoden alun aluejakoa koko aikasarjassa.

Vuosi

2023*

* ennakkotieto

2024*

* ennakkotieto

Tiedot

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Tieliikenteen alkoholionnettomuuksia (ml. sekakäyttö)

Poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita tieliikenteen alkoholionnettomuuksia (sisältää alkoholin ja muiden päihteiden sekakäytön).